Entitete

Samuel Sagan's Entity FAQs, translated into Slovenian by Slobodan Vujanovic


Zbirka odgovorov na pogosta vprašanja, ki je bila prvič objavljena februarja 2000, hkrati z nastopom Samuela Sagana v oddaji Art Bell Show.


Entitete, narava in ozadje

Entitete in zdravstvene motnje

Ravnanje glede entitet

Odstranjevanje entitet

Entitete in zemeljske energije
Delo z entitetami v šoli Clairvision

Šola Clairvision, s sedežem v Sydneyju, je šola meditacije in duhovnosti, njeno vodilo za učenca pa je "prepričaj se sam, spoznaj sam".

Šola si torej prizadeva usmeriti ljudi k razvoju lastne zaznave nefizičnih stvarnosti.

Tako se je oblikovala velika skupina ljudi, ki se ukvarjajo s sistematično "kartografijo" zavesti - torej z raziskovanjem, ki si prizadeva vnesti objektivnost v področje subjektivnosti.

Eno od področij te kartografije zavesti šole Clairvision so zajedavske entitete. Odkar je šolo leta 1987 ustanovil Samuel Sagan, je izšolala stotine ljudi v tehniki IST, s katero entitete prepoznavajo in raziskujejo.

Pri tem delu so zbrali veliko informacij v zvezi z entitetami in ravnanju z njimi.

Pojavil se je "entitetni sindrom", ki ga je Samuel Sagan predstavil v svoji knjigi Entitete, zajedavci energijskega telesa (Entities, Parasites of the Body of Energy; v ZDA je knjiga izšla z naslovom Entity Possession.)

Namen tukaj predstavljenega gradiva ni ponavljanje tega, kar je v knjigi Samuela Sagana, temveč odgovoriti na najpogostejša vprašanja o entitetah: kaj so, kaj niso, kakšne težave lahko povzročajo in kako je treba z njimi ravnati.

Na vrh


Kaj je torej entiteta?

Entiteta je nefizični zajedavec.

V skladu s tradicionalno kitajsko medicino in ajurvedo,tradicionalno indijsko medicino, kakor tudi številnimi drugimi starodavnimi sistemi, človeško bitje ni sestavljeno le iz fizičnega telesa. Še druge plasti so, na primer qi iz akupunkture.

V modelu šole Clairvision se pojem "finejša telesa" nanaša na nefizične dele, ki tvorijo človeško bitje.

Prav tako kot lahko imate črevesne zajedavce, lahko vaša finejša telesa zajedajo nefizične energije in bitja.

In prav to je entiteta: skupek nefizične energije z nekaj lastne zavesti, ki zajeda človeški sistem.

Na vrh


Od kod prihajajo entitete? Kakšna bitja so to?

V skladu z nauki stare Kitajske in Indije se v času smrti zavest razdrobi.

Nekateri deli se povzpnejo v duhovne svetove, drugi ostanejo v področju človeških bitij. Večina teh ostankov se sčasoma razkroji. Nekateri pa so tako kristalizirani, da se ne razkrojijo. Ker nimajo več podpornega življenjskega sistema, si iščejo gostitelja. Postanejo entitete, ki lahko zajedajo človeška bitja ali živali.

V kitajščini se ti ostanki imenujejo kuei.

V sanskrtu se imenujejo bhuta, beseda, ki jo prevajamo kot entiteta.

V kartografiji zavesti šole Clairvision uporabljamo besedo "fragment".

Fragmenti, ki nastanejo pri razdrobitvi zavesti mrtvih ljudi, so poglavitna zvrst entitet (v sedemdesetih do devetdesetih odstotkih primerov).

So pa še nefizična bitja vseh vrst, ki se lahko iz različnih razlogov ugnezdijo v človeškem sistemu kot zajedavci.

Tako na primer skoraj vsa ljudska izročila po svetu omenjajo majhna bitja, povezana z naravo: undine, salamandre in tako naprej. Nekatera od teh bitij so zelo drobna - včasih jih imenujejo elementalna bitja. Druga so obsežnejša.

Na vrh


Ali res verjamete, da lahko mrtvi zajedajo žive?

Mrtvi ljudje sami ne postanejo entitete. Gre za fragmente njihove zavesti, ki nastanejo med umiranjem, kar je nekaj povsem drugega. Če si dušo predstavljamo kot oblačilo, tedaj so ti fragmenti koščki tkanine, ki odpadejo med preoblačenjem.

Podrobnosti o mehanizmu razdrobitve zavesti po smrti najdete v knjigi Samuela Sagana o entitetah. Tukaj naj poudarimo le nekaj stvari. Pojmovanje, da lahko ob smrti nastajajo fragmenti zavesti, ni le obrobna teorija. Najdemo ga v različnih kulturnih in religioznih okoljih.

V Indiji, na primer, ljudje zažigajo trupla zato, da čim bolj omejijo škodljive energije, ki jih izločajo mrtvi.

V stari Grčiji, mimogrede rečeno, je bil edini način odstranjevanja trupel, ki ga omenja Homer, njihovo zažiganje.

Indijska tradicija pozna številne običaje žalovanja, kot so dietna priporočila, neposredno namenjena zaščiti ljudi pred fragmenti po sorodnikovi smrti.

Židovski zakonik ima podobna pravila po sorodnikovi smrti.

In kot veste, v številnih verah - še zlasti v katoliški - izvajajo posmrtne obrede. Ti med drugim skrbijo tudi za energijsko plat smrti in žalovanja.

Vse to znanje, ki je temeljilo na izročilu in vpogledih starodavnih vidcev, je danes večinoma izgubljeno.

Posledica je določena energijska pohaba, zaradi katere številni ljudje trpijo za entitetnim sindromom.

Na vrh


Toda ali entitet ni mogoče razložiti kot neke vrste duševno motnjo ali morda senco iz jungovske psihologije?

Entiteta je del vseh tradicionalnih kultur

V prvi vrsti dokazov v prid obstoju entitet je dejstvo, da so praktično vse tradicionalne družbe obravnavale entitete kot stvarne in so razvile načine ukrepanja v zvezi z njimi.

Skoraj vsi šamanistični nauki poznajo načine odstranjevanja entitet.

Ajurveda, tradicionalna indijska medicina, je bila razdeljena v osem vej, med katerimi se je ena imenovala bhuta-vidya, veda o entitetah. To uvršča odstranjevanje entitet po pomenu na isto raven kot kirurgijo ali pediatrijo!

V kitajski medicini ima 17 od 361 akupunkturnih točk kot del glavnega ali drugotnega imena besedo kuei (raztelešeni duh).

Tudi številne religije v svetu imajo tehnične obrede, ki poskrbijo za zaščito pred energijskim onesnaževanjem od mrtvih. Še več, vse od Ved do Nove zaveze je najti nedvoumna napotila na odstranjevanje entitet.

Entitete torej niso nekakšna čudaška teorija. Prej je ravno naša sodobna zahodna kultura tista, ki je v sporu z drugimi kulturami zaradi neupoštevanja obstoja entitet - s tragičnimi posledicami za številne paciente.

Dokazi kartografije zavesti šole Clairvision

Pri kartografiji zavesti šole Clairvision so poglavitni dokazi v prid obstoju entitet naslednji:

* Med raziskovanjem entitete s tehnikami šole Clairvision imajo klienti neposredno izkustvo entitete. Občutijo jo lahko kot prisotnost, naloženo na njihovo lastno prisotnost in jasno različno od njih samih. Če je v tisočih opazovanj v šoli Clairvision kak skupen element, potem je to prav sistematično pričevanje klientov o tuji prisotnosti: o nečem, kar jim ne pripada in kar se je navezalo nanje v določenem trenutku v preteklosti. In ta izkušnja je tako stvarna, da le redkokdaj podvomijo o njeni resničnosti.

* Na koncu procesa, med odstranjevanjem, pa je zaznavanje entitete navadno še jasnejše. Klienti ne čutijo le prisotnosti, temveč pogosto tudi vidijo obliko entitete, ki se je izločila iz njih in se pretvorila v svetlobo.

* Poudariti pa je treba, da se z entitetami povezani simptomi ne odzivajo na konvencionalne ali celo alternativne oblike terapije. Klienti pogosto hodijo od enega terapevta do drugega brez kakršnega koli olajšanja težav. Simptomi se začenjajo umikati šele po pravilnem ravnanju z entiteto in njeno odstranitvijo.

* Potem so tukaj še zaznave odstranjevalcev entitet. Za odstranjevalca je entiteta izjemno stvarna. Njena izločitev iz klienta je lahko zelo težavna. Ko je entiteta izločena iz klienta, odstranjevalec v svoji zavesti nosi prav posebno vrsto energije - nefizični ekvivalent živali.

* Zdravilci šole Clairvision tudi zelo dobro vedo, da bo klientovo stanje boljše le s pravilno odstranitvijo entitete. Teatralna navidezna zdravila v slogu "Ozdravljeni ste!" z entitetami preprosto ne delujejo. Odstranjevanje entitete je dokaj mehanično. Dokler je "ta stvar" znotraj, simptomi ostajajo. Takoj ko je odstranjena, pa se pacientovo stanje začne izboljševati.

Ni dvoma, da bodo racionalno usmerjeni ljudje našli načine za razveljavljenje vsakega od teh dokazov - še zlasti tisti racionalisti, na katere se entitete še nikoli niso navezale.

Tako tudi niso redki pacienti z entitetami, ki vanje sploh ne verjamejo, dokler ne gredo skozi proces IST in odkrijejo kakšno v sebi.

Stališče šole Clairvision je, da lahko tako glede entitet kot tudi drugih zadev v zvezi z zavestjo prinese zadovoljiv dokaz samo neposredna izkušnja.

Na vrh


Ali so entitete zle?

Izjemno pomembno odkritje raziskovalcev šole Clairvision po tisočih opazovanj je, da velikanska večina entitet ni demonična ali zla. So samo zajedavci.

Vzemimo prispodobo: kup komposta. V kompostu vse gnije. Je poln bakterij. Več kot je bakterij, imenitnejši je kompost.

Zdaj pa vzemimo, da se prav te bakterije nastanijo v vašem sistemu, denimo v vašem prebavnem traktu. Tedaj imate težavo. Če bakterij ni mogoče odstraniti, utegnete zboleti.

Ali bomo porekli, da so te bakterije zle? Seveda ne! Niso zle, so le na napačnem mestu.

V kompostu so bakterije nujno potrebne. Nepogrešljive! Brez kompostiranja ne bi bilo naravnega kroženja: ne sadja ne pridelkov - torej tudi ne človeških bitij!

Vse stvari imajo svoje mesto.

Na vrh


Pravite, da entitete niso zle. Kako pa potem pojasnjujete poročila drugih ljudi o demoničnih entitetah?

Entitete so kameleonske narave.

Ko prepoznate entiteto, si vas bo ta močno prizadevala prepričati, da brez nje ne morete živeti, ali da je tako mogočna, da se je nikoli ne boste mogli znebiti.

Razlog je preprost: če jo odstranite, izgubi svoj življenjski podporni sistem. Fragmenti (daleč najpogostejša vrsta entitet) ne zmorejo preživeti samostojno. Kadar je fragment izgnan iz gostitelja, je navadno njegova edina priložnost, da poišče drugega gostitelja v nekaj dnevih ali tednih.

Ko torej gostitelj zavestno pride v stik z entiteto, je ta pripravljena na vse vrste igric, da si "podaljša vizum", če se tako izrazimo. Dajte entiteti iztočnico in sledila ji bo. Vprašajte jo: "Ali si zla?" In odgovorila vam bo: "Da! Bolj zla, kot si sploh lahko predstavljaš."

Vprašajte jo: "Ali si moj duhovni vodnik?" In odgovorila vam bo, kot bi bila vaš duhovni vodnik.

Vprašajte jo: "Ali si zunajzemeljsko bitje?" In takoj bo iz vašega spomina izbrskala snov za zunajzemeljske zgodbice.

To je eden od razlogov, zakaj se entitete kažejo drugačne v različnih kulturnih in religioznih okoljih.

Pri načinu dela šole Clairvision so entitete skrčene na njihov najmanjši skupni imenovalec. Nimajo veliko možnosti za izmišljanje zgodbic. Njihova hotenja so analizirana s čim manj "embalaže", plat zgodbic pa je omejena na minimum. In nato so odstranjene.

Na vrh


Ali torej po vašem zle in temne sile sploh ne obstajajo?

To je povsem nekaj drugega. Obstoj temnih sil poudarjajo vse svetovne religije: hinduizem, budizem, krščanstvo, islam in številne druge. In v svojem sistematičnem raziskovanju nefizičnih stvarnosti so se kartografi šole Clairvision srečali s številnimi negativnimi bitji, za katera je temna sila ustrezen izraz.

Vendar pa so ta bitja navadno večjih razsežnosti. Zanima jih škodovanje v večjem obsegu. Delujejo z vtihotapljanjem v zakonodajne in finančne sisteme, vojsko ali politične stranke. Odkrito rečeno, spodbujanje poželenja po sladkorju ali povzročanje driske Janezu Novaku jih ne zanima.

Prav glede tega je, na primer, film Hudičev advokat z Alom Pacinom in Kenujem Reevesom realističen, saj predstavlja temne sile kot vrhunske pravnike. V filmu Al Pacino razloži: "Če imamo v rokah pravni sistem, imamo v rokah vse!" To zanima resnične temne sile - ne pa najstniška dekleta ali katoliški duhovniški pripravniki.

In to je eden od razlogov, zakaj naj bi bili zdravilci zelo previdni pri pacientih, ki trdijo, da so jih obsedle zle sile.

Na vrh


Entitetno zajedavstvo v primerjavi s psihotičnimi stanji

Razumen odnos do fenomena entitet upošteva, da vseh zdravstvenih in duševnih motenj ne povzročajo entitete. V številnih primerih utegnejo bolniki zanje okriviti entitete ali zle duhove, čeprav nimajo njihove težave v resnici nič opraviti z entitetami.

Še zlasti je treba zajedavstvo entitet ločiti od psihotičnih stanj, v katerih bolniki trdijo, da jih trpinčijo duhovi ali temne sile.

V psihotičnem stanju je možganska kemija neuravnovešena, kar povzroča privide in blodnje. Osebnost se znajde v popolni zmedi.

V nekaterih primerih imajo duševni bolniki resnične nefizične zaznave. A v številnih drugih so preprosto zaslepljeni. Za njihovo duševno zmedo v resnici ni nikakršnih nefizičnih bitij.

Tudi če kdo sliši glasove, to ne pomeni nujno zajedavstva entitet. Lahko gre le za duševne motnje brez kakršnegakoli vpletanja entitet.

Na vrh


Glasovi, entitete in duševne motnje

V nasprotju z ustaljenim prepričanjem glasovi niso zelo pogost izraz "entitetnega sindroma" v skladu s podobo fenomena entitete, izoblikovano iz tisočih opazovanj zdravilcev šole Clairvision.

Številni pacienti z entiteto utegnejo včasih navezati kak namišljen pogovor z njo. Toda to je več kot le izmenjava misli. Entiteta poraja misli, čustva ali želje. Toda to je precej različno od tega, da bi dejansko slišali glasove.

Le majhen del entitet se razodeva v obliki glasov.

In nasprotno, precejšen del bolnikov, ki slišijo glasove, ne trpijo za entitetnim sindromom, temveč za psihotičnimi blodnjami.

Pri duševnih bolnikih entiteta navadno ni prava težava, četudi je morda prisotna. Prava težava je stanje duševne zmede. Entitete se morda lahko vcepijo v psihotično stanje, a navadno niso njegov vzrok.

Vzemimo na primer psihozo, kot je shizofrenija. Ta prizadene en odstotek prebivalstva. In ta delež je enak v vseh delih sveta, ne glede na kulturno okolje in družbene razmere. Shizofrenije ne povzročajo zunanji dejavniki, kot so entitete. Vendar pa shizofrenični bolniki neredko govorijo o angelih, duhovih in zlodejih.

Pravzaprav si kot odstranjevalec entitet pri obravnavi duševnega bolnika celo želite, da bi bila morda vzrok težave entiteta! Kajti če bi bila, bi se bolnikovo stanje močno izboljšalo takoj, ko bi entiteto odstranili.

Žal pa temu ni tako. Duševne motnje, kot je shizofrenija, so povezane z velikim neravnovesjem možganske kemije, ki ga ni mogoče preprosto odpraviti z energetskimi manipulacijami.

Na vrh


Kakšne so videti entitete?

Entitete obstajajo na ravni zavesti, kjer oblike niso ustaljene.

Poleg tega so kameleonske narave. Ista entiteta se lahko različnim ljudem kaže drugačna. In iz dneva v dan se lahko kaže drugačna tudi isti osebi.

Ko prosimo kliente, naj narišejo svoje entitete, narišejo najrazličnejše oblike, od žuželk do grotesknih živali in vseh vrst pošastnih obrazov. Te oblike pa je treba razumeti bolj simbolično kot dejansko. Bolj kot dejanski videz entitete namreč odražajo to, kar entiteta pomeni svojemu gostitelju.

Potem ko gredo zdravilci skozi sistematično urjenje zaznavanja v šoli Clairvision, pogosto zaznavajo entitete kot temnejšo zaplato v gostiteljevi energiji. Večinoma se ta izmika opazovanju, saj skušajo entitete navadno zakriti svojo prisotnost. (Večina entitet želi biti le udobno nameščena v svojem gostitelju in uživati njegovo življenjsko moč in čustva.)

Na nefizičnih ravneh se pogosto dogaja "mešanje občutkov", kar pomeni, da razločevanje med nefizično svetlobo, zvoki in vonji ni vedno jasno. Entitete je včasih moč zaznati kot poseben nefizični vonj, ki prekriva gostiteljevo energijo.

To se dogaja tudi pri hišah. Z urjenjem se lahko naučite zaznavati nefizične vonje, ki razkrivajo prisotnost entitete, takoj ko vstopite v hišo ali med hojo po podeželju.

Entitete je moč zaznati tudi na različne simbolične načine, kot so geometrijske oblike.

Na vrh


Kaj hočejo entitete od ljudi? Zakaj jih zajedajo?

Entitete navadno želijo samo preživeti.

Večina entitet so fragmenti: "delci" zavesti brez lastnega življenjskega podpornega sistema. Če ne najdejo gostitelja, najverjetneje razpadejo kot del običajnega naravnega kroga kompostiranja energije.

Fragment si lahko podaljša življenje le tako, da poišče osebo ali žival, v kateri se lahko nastani. Če se to zgodi, bo nenehno črpal življenjsko moč od gostitelja, posledica pa bodo znaki izčrpanosti in verjetno tudi bolezen gostitelja.

Poleg sesanja življenjske moči entitete pogosto uživajo tudi gostiteljeva čustva, želje in čutne užitke. Vse to jim daje določeno vzburjenje - tako se počutijo "žive".

Fragmenti pogosto nosijo želje osebe, od katere so prišli. Tako bo na primer fragment, izločen po smrti osebe, ki je rada pila pivo, tudi sam hlepel po pivu. Verjetno bo odplul na kraje, kot so gostilne, kjer si bo za gostitelja iskal vnetega pivca piva. Če se bo tak fragment nastanil v enem teh patronov, bo nenehoma zahteval več piva, vsiljujoč svoje želje v ospredje gostiteljevih.

Isto velja za mamila nasploh, kakor tudi za vse vrste omamljanja.

Na vrh


Ali ljudje čutijo, da se jih je nekaj polastilo, ko imajo entiteto?

Entitete so mojstri prikrivanja. Njihov vpliv je zahrbten. Iz nevidnih globin gostiteljeve duševnosti pošiljajo dražljaje, kot so misli ali želje. Na primer: "Še en kozarec!" ali "Hočem sladkarije." Navadno to niso izgovorjena sporočila, temveč bolj prisilne želje.

Torej se entitete vmešavajo v gostiteljevo zavest in vplivajo na njegove številne izbire ali odločitve. In dokler gostitelji ne gredo skozi postopek, kot je IST, navadno sploh ne slutijo, da so žrtve zajedavstva.

Gotovo je primerno reči, da entitete zastrupljajo svobodno voljo.

Toda izraz, da se jih je nekaj "polastilo", prinaša dramatične predstave, ki utegnejo popačiti dejstva. Primernejši so izrazi, kot so prisilne želje, zasvojenost in notranja zmedenost.

Seveda lahko vedno najdete resne primere motnje razcepljene osebnosti, kjer je entiteta pahnila koga v nasilne zločine. A pretirano ukvarjanje s temi izjemami bi bilo podobno, kot če bi menili, da ljudje umrejo za tetanusom, kadarkoli se urežejo s kuhinjskim nožem.

Na vrh


Ali je lahko motnja multiple osebnosti povezana z entitetami?

Entitete res pospešujejo cepitve osebnosti. Nagnjene so k temu, da ljudem dajejo dvojno naravo, saj so hotenja entitete vsiljena čez lastna hotenja osebe.

Včasih se želje medsebojno krepijo, kot na primer pri pivcu piva, ki stakne entiteto v gostilni, zatem pa si želi piva bolj kot kdaj prej.

V številnih primerih entitete počno prav to: spravijo se na pritajeno - ali ne tako pritajeno - nagnjenje osebe in jo še poslabšajo. To težnjo še okrepijo, zaradi česar jo je še težje obvladati.

Enako bi lahko dejali za motnjo multiple osebnosti. Ni verjetno, da bi entiteta sama po sebi povzročila motnjo multiple osebnosti v polnem obsegu. Vendar pa se bo pri nekom, ki je že nagnjen k cepitvi osebnosti, s pridobljeno entiteto stanje najbrž precej poslabšalo.

Entitete povzročajo nenadne izbruhe pobud, ki jih bolnik ne prepoznava kot izvirajočih od tujega zajedavca, temveč jih ima za svoje. Pri osebi z motnjo multiple osebnosti je entiteto še težje prepoznati in se je z ustreznimi ukrepi znebiti.

Na vrh


Bi bile lahko nekatere entitete nezemljani oziroma povezane z njimi?

Med tožbami bolnikov v zvezi z entitetami je ena, ki se zelo dobro odziva na odstranjevanje entitet - vsadki.

Še zlasti v ZDA se številni ljudje počutijo, kot bi jih zajedal vsadek, ki ga pripisujejo nezemeljskemu izvoru. In v številnih primerih ti vsadki niso fizični.

Zanimivo je, da je ta pojav veliko bolj razširjen v ZDA kakor v Avstraliji. V biltenu z marca 1999 dr. William Baldwin iz Centra za človeške odnose (Centre for Human Relations) v Floridi navaja, da je polovica njegovih klientov odkrila nezemeljsko vsiljivo bitje, povezano z njimi. Istočasno je v Avstraliji manj kot dva odstotka klientov zdravilcev šole Clairvision poročalo o entitetah nezemeljskega izvora.

Kakorkoli že, postopek odstranjevanja entitet dela čudeže s fenomenom "vsadka". Kakršenkoli je že njegov izvor, klienti poročajo, da je vsadek po čiščenju izginil in da so vsakršne povezave s tujo prisotnostjo izginile. Tako pri vsadkih kakor pri vseh drugih entitetah pa je izkušnja Clairvisionovih zdravilcev, da po očiščenju ni povratka tuje prisotnosti.

Pri vprašanju, ali so nekatere entitete nezemljani, je eden od dejavnikov, zaradi katerih je dokončen odgovor težaven, kameleonska narava entitet. Kot smo že videli, so se terapevti in zdravilci v skoraj vseh kulturah srečevali z entitetami. Vendar pa so jih opisovali različno in pogosto tako, da so s tem odražali svoje kulturne vrednosti.

Glede tega kartografija šole Clairvision ni izjema! Avstralija je v zelo veliki meri kultura "brez pompa". In tako se pač dogaja, da avstralski Clairvisionovi zdravilci odkrivajo večinoma "nenačičkane" entitete, ki jih odstranijo brez težav.

Šalo na stran, če se je pri raziskovanju entitet v šoli Clairvision izkazalo karkoli, potem se je to, da nikoli ne moreš verjeti, kar ti pravijo. Entitete obstajajo na nestanovitni, spremenljivi ravni. Svoj videz zlahka spremenijo, kakor tudi "občutek", povezan z njimi. Pripravljene so na vse mogoče igrice. Vedno pa iščejo koga, ki bo nasedel njihovi igri, saj je to njihova najboljša možnost preživetja.

Na vrh


Ali imajo lahko entitete tudi živali?

Ni neobičajno, da se fragmenti ugnezdijo v živalih.

Fragmenti samo želijo preživeti. Niso preveč izbirčni.

Poleg tega obrambni mehanizmi živali niso tako izraziti kot pri ljudeh, zato si fragment laže utre pot v žival kot v človeško bitje.

Na vrh


Kako naj vem, ali ima moj ljubljenček entiteto?

Žival, ki dobi fragment, lahko nenadoma spremeni obnašanje. Če na primer sicer miroljuben pes nenadoma postane agresiven in tak tudi ostane, je vzrok za to lahko fragment.

Drug zgled bi bila lahko žival, ki zelo zboli po preselitvi v novo hišo.

V takšnih primerih so Clairvisionovi zdravilci odstranili entiteto - bodisi iz živali ali iz hiše - kar je uspešno vrnilo žival v njeno običajno stanje.

Vendar pa tako pri živalih kot tudi pri ljudeh entitete ne bi smele postati grešni kozli za vse težave. Entitete namreč za razliko od neprimernega vedenja niso vsepovsod.

Na vrh


Ali imajo vsi entitete?

Prav gotovo ne!

Entitete niso vsepovsod in nimajo jih vsi. Zatorej se vam jih ni treba ves čas bati ali se nenehoma poskušati zaščititi pred njimi.

Ljudem z nevrotičnimi skrbmi, da se bodo nalezli bolezni, je treba to jasno povedati. V normalnih okoliščinah je na primer veliko manj možnosti, da dobimo entiteto, kot da staknemo virozno ali bakterijsko okužbo.

Ljudje ves čas vnašamo vase viruse in bakterije z dihanjem in hrano. Z entitetami ni tako!

Človeški sistem ima zelo solidne energijske mehanizme, ki ne dopuščajo vdora tujih prisotnosti. Vdor entitete je mogoč le izjemoma.

Na vrh


Kako dobimo entiteto?

V normalnih okoliščinah človeka ščiti pred vdorom tujih energij in entitet izjemno učinkovit zaščitni sistem. Zato vam ni treba skrbeti za dodatne mehanizme zaščite. Narava sama poskrbi za to. Dejstvo je, da morajo imeti ljudje dober povod za to, da dobijo entitete. Samo kadar so naravni obrambni mehanizmi oslabljeni, ima entiteta priložnost za vstop.

Naravni obrambni sistem lahko odpove v več okoliščinah:

* Med šoki in travmami. Na primer v avtomobilski nesreči. Ali med vojno, če se okoli vas razletavajo bombe. Prav tako med potresi ali drugimi naravnimi nesrečami.

* Obrambni mehanizem lahko odpove tudi pri zelo bolnih ljudeh z močno načeto energijo, na primer pri hudi kronični bolezni ali po izgubi velike količine krvi v nesreči.

* Splošna anestezija je eden najpogostejših primerov, ko sodobni ljudje doživijo skoraj popolno odpoved vseh energijskih obrambnih sistemov. Kirurgi so zelo pozorni na fizične dejavnike okužbe, žal pa povsem zanemarjajo energijsko plat. Posledica je, da številni ljudje med operacijo dobijo entiteto.

* Tudi mamila ali alkoholiziranost lahko povzročijo začasno odpoved naravnih obrambnih mehanizmov. Alkoholiki in ljudje, ki se zatekajo k narkotičnim in rekreacijskim drogam zatorej sodijo v skupine z visokim tveganjem, ko gre za entitete.

* Drug primer, kjer lahko odpovedo naravni zaščitni mehanizmi, je porod. Po izločitvi fizične posteljice se včasih zgodi, da nekaj energij posteljice ostane v materi in se spremeni v nekaj zelo podobnega entiteti. Zato je v mesecih po porodu ali splavu priporočljivo opraviti pregled pri usposobljenem odstranjevalcu entitet.

Na vrh


Kakšno je razmerje med splavom in entitetami?

Zarodek ni samo fizično bitje. Tvorijo ga tudi nefizični, energijski deli.

Med splavom je fizični del zarodka odstranjen. Vendar pa energijski deli včasih ostanejo v trebuhu ženske.

To je eden od tipičnih mehanizmov izoblikovanja entitet. In zgodi se lahko po kakršnikoli prekinitvi nosečnosti.

Če je entiteto mogoče zaznati in odstraniti dovolj zgodaj, tedaj ne bo nikakršnih posledic. Če pa je entiteti omogočeno, da ostane, bo sčasoma odgovorna za najrazličnejše ginekološke težave, od predmenstruacijske napetosti do malignih trebušnih tumorjev.

Zato je po porodu, splavu ali prekinitvi nosečnosti priporočljivo opraviti pregled pri nekom z resničnim znanjem o entitetah.

Na vrh


So otroci glede entitet ranljivejši ali manj ranljivi kot odrasli?

Ranljivejši so, iz več razlogov.

Prvič, energijski sistem otrok ni tako vzdržljiv kot pri odraslih.

Drugič, otroci nimajo uma za razumsko razmišljanje. Prestrašijo jih lahko že reči, kot sta vpitje odraslega nanje ali celo pes, ki teče za njimi. Duševne travme pri otrocih lahko povzročijo popolno odpoved obrambnega sistema, kakršno bi odrasli doživeli samo pri velikih šokih.

Tretjič, otroci lahko včasih počno reči, kot je vabilo entiteti, da jim dela družbo. Takrat se jim preprosto zdi kot namišljeni prijatelj. V resnici pa je fragment ali kakšna druga entiteta. Pretečejo lahko leta, preden oseba ugotovi, da je nekaj narobe.

Na vrh


Kaj menite o filmu Izganjalci duhov?

Všeč nam je bil. Nasmejali smo se ob njem.

Kot zdravilcem šole Clairvision nam je bilo zlasti všeč, da so Izganjalci duhov demistificirali to temo s humorističnim glediščem. Kar potrebujemo v javnosti, je prav odnos, ko lahko na entitete gledamo stvarno, brez histerije.

S tega vidika so drugi filmi, kot je Izganjalec hudiča, izjemno škodljivi. Ljudem dajejo napačne predstave: ljudje, ki jih fizično napadajo entitete in ki pred duhovnikom kričijo nesmisle. Entitete v resnici sploh niso takšne.

Širjenje takšnih vzorcev povzroča veliko škode. Resni ljudje tako pogosto omalovažujejo fenomen entitet. In posledica je, da milijoni ljudi, ki jim zdravstvene in duševne težave povzroča entiteta, ostajajo brez ustrezne oskrbe.

Na vrh


Kakšne vrste zdravstvenih motenj lahko povzročajo entitete?

Vse entitete so paraziti, ki črpajo življenjsko moč iz svojega gostitelja. Posledica so lahko različni simptomi, povezani z izčrpanostjo in izgubo energije. Ta upad vitalnosti je pospeševalni dejavnik za skoraj katerikoli bolezen.

Poleg splošnih imajo entitete pogosto tudi omejene učinke. Nastanijo se v delu telesa, kjer se vpletajo v normalno kroženje energije (energija, kot je qi, v tradicionalni kitajski medicini). Posledica so lahko najraznovrstnejši simptomi, od glavobolov do predmenstruacijskega sindroma do veliko resnejših težav, kot so splav ali celo tumorji.

Poudariti je treba dvoje:

1. Entitete seveda niso vzrok vseh fizičnih motenj! Smešno bi bilo narediti entitete za grešne kozle vseh človekovih težav. Entitete povzročajo le majhen del bolezni.

2. In nasprotno, vse entitete ne povzročajo bolezni! Učinek številnih entitet je omejen na črpanje energije in določena vpletanja v duševnost (na primer čustveni izbruhi, poželenje po sladkorju in težnja po zlorabi alkohola, tobaka in drugih drog.)

Glejte tudi

Ali lahko entiteta povzroči raka?

Na vrh


Ali lahko entiteta povzroči raka?

Entitete lahko zavoljo svojega omejenega in splošnega učinkovanja pospešijo ali celo povzročijo katerokoli bolezen.

To pa ne pomeni, da so edini vzrok te bolezni. Človeški sistem je izjemno čvrst. Za začetek bolezni je navadno potrebna kombinacija dejavnikov.

V tisočih opazovanj primerov entitet, ki so jih opravili zdravilci šole Clairvision, jih je bilo nekaj, ko se je rak po odstranitvi entitete umaknil.

Vendar pa bi bilo nesmiselno verjeti, da je rakasta obolenja na splošno moč "očistiti". Predvsem nima večina rakastih obolenj nič opraviti z entitetami. In celo v tistih primerih, ki so lahko povezani z entiteto, je treba upoštevati, da je rak huda zdravstvena motnja. Razen redkih izjem odstranitev entitete na zadošča za ozdravitev.

Kljub temu pa je mogoče reči, da raka, ki ga je povzročila entiteta, najverjetneje ne bo mogoče v celoti ozdraviti brez odstranitve entitete. V tem primeru bi povsem fizični poseg obravnaval le posledice, ne pa tudi vzroka bolezni. Operacija, obsevanje in kemoterapija bodo morda nujni, ne bodo pa zadoščali. Brez primernega ukrepanja in odstranitve entitete bo tveganje povratka bolezni veliko.

To velja za vse bolezni. Če ne odpravite vzroka, se bolezen seveda vrne! Prav zaradi tega morajo bolniki z entitetami pogosto obiskati številne terapevte, preden končno najdejo koga, ki jih lahko reši težave.

Na vrh


Katere zdravstvene motnje je mogoče odpraviti z odstranitvijo entitete?

Pred odgovorom na to vprašanje moramo ponoviti - vedno znova! - da vseh zdravstvenih motenj ne povzročajo entitete in da večina entitet sploh nikoli ne povzroča zdravstvenih motenj.

Po drugi strani pa lahko skoraj vsako zdravstveno motnjo povzroči entiteta ali pa je z njo povezana.

V nekaterih primerih ima odstranitev entitete čudežen učinek. V nekaj dnevih vsi simptomi izginejo. In se nikoli ne vrnejo. Clairvisionovi zdravilci so bili uspešni pri najrazličnejših zdravstvenih motnjah, na primer pri tumorjih maternice, trebušnih cistah, menstruacijskih težavah, težavah s hrbtenico, pri astmi, migrenah in tako naprej.

A četudi zdravstvene motnje povzročijo entitete, se številnih ne da pozdraviti samo z odstranitvijo entitete. Razlog je ta, da fizična bolezen pridobi lasten razmah. Na določeni stopnji tako odstranitev nefizičnega vzroka morda ne zadošča več.

Zato je entiteto veliko boljše odstraniti, še preden povzroči fizično bolezen. Navadno traja leta, preden začne entiteta povzročati fizične motnje. Z zaznavo in odstranitvijo v tem obdobju pritajenosti se je mogoče izogniti neštetim težavam.

Na vrh


Kateri simptomi kažejo, da ima nekdo entiteto?

Ni simptomov, ki bi vam lahko zanesljivo povedali, da ima nekdo entiteto.

Nekateri simptomi so sicer pogosto povezani s prisotnostjo entitete: na primer poželenje po hrani ali simptomi, ki kažejo na črpanje energije, ki ga povzroča entiteta. Podroben seznam teh simptomov najdete v knjigi Samuela Sagana Entitete, zajedavci energijskega telesa (Entities, Parasites of the Body of Energy; v ZDA je knjiga izšla pod naslovom Entity Possession).

Vendar pa ti simptomi še ne zadoščajo, da za njimi prepoznamo prisotnost entitete. Veliko ljudi pestita poželenje po hrani in težnja k zlorabi alkohola. Hvala Bogu pa vsi med njimi nimajo entitet!

Entitete niso vsepovsod. Zato ni potrebe, da se jih bolestno bojimo.

Glejte tudi

Kako se lahko ljudje sami zaščitijo pred entitetami?

Na vrh


Pravite, da so otroci do entitet ranljivejši kot odrasli? Ali lahko po čem sumim, da ima moj otrok entiteto?

Ena od stvari, značilnih za entitete, je ta, da se težav, ki jih povzročajo, navadno ne da odpraviti z ničemer razen z odstranitvijo. Četudi so simptomi morda potlačeni, se prikažejo drugje v drugačni obliki.

Če ima torej vaš otrok psihološko ali zdravstveno težavo, ki je ne more odpraviti noben zdravnik, lahko pomislite tudi na entiteto. Če na primer vaš otrok trpi za kožnimi alergijami in ste obiskali že vse mogoče dermatologe, homeopate in naravne zdravilce, pa nič ni zaleglo.

Na obisk pri odstranjevalcu entitet lahko pomislite tudi, če imajo otroci stalne zdravstvene težave: takoj ko je odpravljena ena, se pojavi druga.

Vendar pa pri težavah, kot so prirojene bolezni, odstranitev entitete najverjetneje ne bo veliko pomagala.

O možnosti entitete lahko sumite v primeru, ko se otrokovo zdravstveno stanje ali vedenje nenadoma poslabša, še zlasti če se to zgodi po preselitvi, po travmi ali po smrti sorodnika.

Tipičen zgled je otrok, ki je nekaj mesecev po smrti bližnjega sorodnika postal kratkoviden. Tedaj se morate prav gotovo najprej posvetovati z usposobljenim odstranjevalcem entitet, ne z očesnim zdravnikom. Če je vzrok težave entiteta in je ta odstranjena, tedaj otroku nikoli ne bo treba nositi očal.

Entitete lahko povzročajo tudi težave v obliki motnje zmanjšane pozornosti, a tudi tu ne moremo krivde naprtiti entitetam, kadarkoli so otroci težavni.

Na vrh


Kako se lahko ljudje sami zaščitijo pred entitetami?

Preden odgovorimo, je treba poudariti, da to vprašanje navadno narekuje nerazumevanje - kot da bi bile entitete nekaj, pred čemer bi se bilo treba ves čas ščititi.

Vendar ni tako!

Entitete ne staknete tako, kot staknete gripo!

Človekov sistem ima številne varovalne mehanizme, ki v normalnih okoliščinah ščitijo pred vdorom entitet.

Ni razloga za bolesten strah. Entitete ne morete dobiti z rokovanjem, med obedovanjem v restavraciji, v javnih prevoznih sredstvih, celo v javnih straniščih ne.

Poleg okoliščin velikega tveganja je edina možnost, da se odprete za vdor entitete, odpoved vašega obrambnega sistema.

Zato je preprost način zaščite pred entitetami razumevanje, katere so okoliščine velikega tveganja. In če se znajdete v njih, se posvetujte z usposobljenim odstranjevalcem entitet.

Nekateri bodo porekli, da je najboljši možni način zaščite pred entitetami razvoj notranjega videnja in sledenje duhovni poti, kot na primer v tečajih Knowledge Tracks v okviru Poti videnja (Vision Path) šole Clairvision. To je res, toda strah in potreba po zaščiti sta napačni motivaciji za duhovno pot. Psihična zaščita je res posledica dela s seboj, a to gotovo ni pomen duhovnosti.

Tukaj je mogoče videti vzporednico s postopkom regresije in terapije preteklega življenja IST. Ljudje, ki gredo skozi najbolj spektakularne ozdravitve v postopku IST, so pogosto tisti, ki ne poskušajo ozdraviti fizične težave, temveč imajo pristno željo po delu s sabo in samopoznanju. V tem smislu navsezadnje ni boljše zaščite, kot je iskanje resnice. Ljudje, ki iščejo zaščito zavoljo zaščite, se pogosto zapletejo v dejavnosti nižjega astrala. Ljudje, ki iščejo resnico, pa najdejo resnično duhovno luč in za nameček jim ni nikoli treba veliko skrbeti o zaščiti.

Na vrh


Kako lahko ugotovim, ali imam entiteto?

Kako ugotovite, ali imate luknjo v zobu? Obiščete zobozdravnika.

Podobno je, če želite ugotoviti, ali imate entiteto: obrnite se na usposobljenega odstranjevalca entitet.

Odstranjevanje entitet je tehnično opravilo. Kdor zanj ni povsem izurjen in usposobljen, naj se ga ne loteva.

Če želite ugotoviti, ali imate entiteto, bo z zdravilcem šole Clairvision to potekalo takole:

Zdravilec bo uporabil tehniko, imenovano IST, s katero vas bo popeljal v stanje sprostitve in razširjenega zaznavanja, kjer boste stopili v stik z notranjim prostorom svoje zavesti.

Z dodelanim postopkom vas bo zdravilec po korakih popeljal v raziskovanje, kjer boste lahko sami zaznali, ali so zdravstvene ali psihološke težave, ki jih skušate odpraviti, povezane s prisotnostjo entitete.

To je usmeritev vseh tehnik šole Clairvision: omogočiti ljudem, da se prepričajo sami in spoznajo sami.

Če je prisotna entiteta, jo boste čutili in sami boste lahko ocenili, kakšna vpletanja povzroča (neželene misli, čustva, želje, zdravstvene težave itn.).

S tem, ko boste lahko čutili prisotnost entitete, boste lahko zaznali tudi, ko vas bo med odstranitvijo zapustila. Po odstranitvi boste lahko sami ugotovili, da se je nekaj v vas spremenilo. V vas ne bo več zaznati prisotnosti, razkrite med IST-om.

Na vrh


Kako lahko po smrti bližnjega sorodnika omejim tveganje, da dobim fragment?

Po smrti sorodnika indijska tradicija priporoča vzdržnost od visokobeljakovinske hrane in slaščic. Zahodna prilagoditev istega načela bi bila omejitev uživanja mesa in slaščic vsaj za nekaj tednov. S pretiravanjem in preobjedanjem (v kakršnikoli obliki) postanete ranljivejši. To se seveda zgodi v času, ko se ljudje pogosto zatekajo k čokoladi in hrani za uteho.

Prav tako se vsaj tri mesece strogo izogibajte drogam in alkoholu. Vse oblike omamljanja načnejo vaš obrambni sistem. Pri pijanosti ali pod vplivom težkih drog ste povsem ranljivi za vdor entitete.

V istem času je tudi priporočljivo, da se izogibate delovnim preobremenitvam in izčrpavanju. Privoščite si dovolj počitka. Ne podajajte se na nočne zabave.

To je čas, ko je treba biti pozoren, zlasti z otroci. Kakršnekoli posebne spremembe v njihovem obnašanju utegnejo pomeniti, da so dobili fragment.

In kaj naj storim, če opazim kaj nenavadnega?

Preprosto se obrnite na odstranjevalca entitet. Prej ko je entiteta odstranjena, preprostejši je postopek.

Pomnite, odstranjevanje entitet večinoma ni nič pretresljivega. Prav gotovo ni tako slabo kot obisk pri zobozdravniku!

Na vrh


Ali lahko pred operacijo s splošno anestezijo naredim kaj za zaščito pred entitetami?

Težavno vprašanje!

Najprej dejstva: Med splošno anestezijo boste ostali brez svojih naravnih zaščitnih mehanizmov. To bo trajalo, vse dokler boste nezavestni. Zatem, še zlasti po večji operaciji, boste ranljivejši kot običajno. Ta večja ranljivost bo trajala od nekaj dni do nekaj tednov. Odveč je pripominjati, da bolnišnice niso ravno čista mesta, ko gre za škodljive energije in entitete.

Storite lahko torej naslednje:

* Prosite prijatelja, naj vas po operaciji obišče čimprej, ko je mogoče. To bo še veliko učinkovitejše, če je bila ta oseba deležna energijskega šolanja, kot ga ponujajo tečaji Knowledge Tracks.

* Ne ostanite v bolnišnici dlje, kot je nujno potrebno po priporočilih vašega zdravnika. S tega vidika je razveseljivo, da številne kirurške posege, celo takšne, ki zahtevajo splošno anestezijo, opravijo na bolnikih, ki prispejo v bolnišnico zjutraj in jo zapustijo že popoldne.

* V tednih po operaciji opravite celovit pregled pri odstranjevalcu entitet. Tedaj ne bo tako pomembno, ali ste staknili napačno energijo ali celo entiteto. Opravljeno bo čiščenje in zadeva bo urejena.

* Na naprednejših stopnjah tečajev Knowledge Tracks na Poti videnja (Vision Path) se učenci učijo postopka, imenovanega GAP (General Anaesthesia Procedure - postopek pri splošni anesteziji). Izvedejo ga lahko ljudje, ki so ustanovili zbor, kar pomeni delovno skupino na podlagi tehnik šole Clairvision. Če ste bili nekaj časa v takšnem zboru, tedaj lahko med anestezijo drugi člani zbora uporabijo tehniko GAP, da "držijo" vašo energijo, kar močno omeji tveganje, da dobite entiteto.

Vendar pa postopka GAP ne morejo improvizirati začetniki. Za resnični učinek ga morajo izvajati ljudje, ki so se vsaj nekaj let šolali v Clairvisionu.

Na vrh


Ali to pomeni, naj raje zavrnem operacijo?

Ne, ne vračajmo se v kameno dobo!

Sodobne kirurške tehnike so lahko čudežne v številnih primerih, kjer druge terapevtske in zdravilne tehnike ne pomagajo veliko.

Seveda pa si ne želite več kirurgije, kot je nujno potrebna. Ko kirurg priporoči operacijo, je včasih pametno pridobiti še drugo mnenje - za vsak primer.

Toda po ugotovitvi, da je operacija najboljša možnost za izboljšanje zdravja, bi jo bilo nespametno zavrniti iz strahu, da bi dobili entiteto.

Namen tega znanja ni povzročiti strah, temveč strahove razbliniti. Zavedanje, da entitete obstajajo, in poznavanje okoliščin velikega tveganja vam lahko pomagata do racionalnega, stvarnega gledišča, po potrebi pa lahko poiščete nasvet usposobljenega odstranjevalca entitet.

Če so entitete odstranjene zgodaj, navadno ne morejo povzročiti škode.

Na vrh


Ali je mogoče dobiti entiteto med seksom?

Ne ravno. Hvala Bogu, entitete ne skačejo kar s človeka na človeka!

Seveda se med spolnim občevanjem do neke mere odpremo, vendar ne dovolj, da bi lahko dobili entiteto.

Položaj pa je lahko drugačen pri ljudeh z več partnerji. Seks z določeno osebo ustvari odtis v vaših trebušnih energijah. S temi odtisi ni nič narobe, saj čez nekaj časa zbledijo sami od sebe. Če pa imate daljši čas več partnerjev, lahko namnožitev teh odtisov oslabi vaše temeljne energije, zaradi česar lahko postanete ranljivejši za vdor napačnih tujih energij in entitet.

V skladu tako s kitajsko kot z indijsko medicino lahko temeljne energije oslabijo tudi pri moških, ki veliko izlivajo seme (četudi vedno z istim partnerjem). Tako stara kitajska kot sanskrtska besedila imajo seme za srčiko energije, nekaj izjemno dragocenega, kar naj bi moški skušali ohraniti. Če so se strinjali s tem načelom, pa so za dosego tega cilja uporabljali precej različne načine. Medtem ko sanskrtska besedila navadno hvalijo celibat, so kitajski taoisti razvili sistem spolnosti, ki temelji na zadržanju izliva semena.

Če vas zanima več o energijski plati spolnosti, boste našli številne razlage in tehnike v tečajih Knowledge Tracks na Poti videnja (Vision Path).

Na vrh


Zakaj entitete ne morem odstraniti sam? Zakaj moram biti odvisen od zdravilca?

Ko potrebujete zobozdravstveno oskrbo, boste seveda obiskali zobozdravnika.

Če potrebujete srčno operacijo, se boste posvetovali s srčnim kirurgom. Gotovo ne boste odšli k sosedu in ga prosili, da to uredite kar na kuhinjski mizi.

Podobno je odstranjevanje entitete zelo tehničen postopek. Če ga izvaja izšolan in usposobljen zdravilec, je ta postopek standarden. Če pa ga poskuša opraviti nekdo, ki ni v celoti usposobljen, so lahko posledice zelo hude.

Na vrh


Kaj lahko gre pravzaprav po zlu med odstranjevanjem entitete?

Odstranjevanje entitete v slogu šole Clairvision je čudovita in mirna izkušnja. Ne zgodi se nič posebnega in pretresljivega - razen veličastne luči, v katero je entiteta poslana.

Vendar pa je tako zato, ker so bili Clairvisionovi odstranjevalci entitet šolani leta, pri čemer so se naučili številnih tehnik zdravljenja, meditacije in samopreobrazbe.

Pri ljudeh, ki ne vedo povsem natančno, kaj počnejo, pa lahko gre med ukvarjanjem z entitetami marsikaj po zlu. Zelo, zelo po zlu!

Prvič, entiteta vas lahko varljivo prepriča, da je temna sila, duhovni vodnik, nezemljan ali karkoli, kar je vaš um pripravljen verjeti. In namesto da bi odstranili entiteto, vas lahko to zavede v vsa mogoča slepila.

Drugič, izločitev entitete zahteva določeno moč zavesti. Brez te moči entiteta ne bo odšla. Še slabše, lahko se zarije še globlje v gostitelja in se nastani na energijski ravni, od koder jo bo še težje izbezati. Če je na primer entiteti po napaki omogočena pot v klientovo srčno središče, je lahko posledica huda depresija. Iz tovrstne napake se lahko razvijejo najrazličnejše zdravstvene motnje. In v številnih primerih napaka niti ne bo takoj odkrita, saj lahko minejo leta, preden se zdravstvene motnje razvijejo. Zgodi se kot v nočni mori: klient verjame, da je entiteta odstranjena, medtem ko se v resnici skriva še globlje.

Tretjič, zgolj izločitev fragmenta ne zadošča. Fragment je treba razbiti, razkrojiti, spremeniti v prah. Če to ni pravilno izvedeno, je precejšnje tveganje, da bo fragment planil v prvega dostopnega gostitelja. To je lahko tudi zdravilec. Ali pa ranljivi ljudje v okolici, kot so otroci, starejši ali bolni. Zaradi tega so nekateri sicer dobronamerni, a nezadostno izšolani odstranjevalci entitet v resnici pravcata družbena grožnja.

In četrtič, tudi če odstranjevalec ve, kako izločiti in razbiti fragment, je še vedno nekaj energijskih ostankov, ki se lahko naselijo v njegovih finejših telesih. Če so odstranjevalci v celoti izšolani v finejšem zaznavanju in v premikanju eteričnih energij, lahko te ostanke zaznajo in se jih znebijo. Če pa teh sposobnosti nimajo, je resno tveganje, da se bodo škodljive energije sčasoma nakopičile in bodo pomenile veliko zdravstveno tveganje.

Na vrh


Kakšen je postopek ravnanja z entitetami v šoli Clairvision?

Prvi korak je ugotovitev prisotnosti entitete.

Temu je namenjena tehnika šole Clairvision, imenovana IST. Ta tehnika ne uporablja hipnoze ali avtosugestije. Je zelo stvarna, namenjena raziskovanju zavesti z objektivnega vidika.

V stanju IST tako klient kot izvajalec tehnike zaznata prisotnost entitete.

Sledi raziskovanje, pri katerem klient odkrije, kdaj in kako je prišla entiteta, kaj želi in kako vpliva nanj.

To raziskovanje lahko traja več 90-minutnih terapevtskih sestankov IST - ne manj kot dva in redko več kot pet. Med sestanki je navadno tedenski premor. To pomeni, da traja ves proces navadno dva to pet tednov.

V tem obdobju klient pazljivo opazuje obnašanje entitete: njena hlepenja in vplive v obliki zajedavskih misli, čustev in želja.

Postopek se konča s čiščenjem, pri čemer je entiteta odstranjena iz klienta.

Na vrh


Kaj se dogaja med odstranjevanjem entitete z načinom šole Clairvision?

Klient začne s sprostitvijo in vstopom v notranji prostor zavesti s tehniko šole Clairvision, imenovano IST. (V šoli Clairvision je IST poglavitna tehnika regresije in terapije preteklega življenja. IST je močno orodje za raziskovanje zavesti, zato ga uporabljamo tudi pri postopku odstranjevanja entitete.)

Odstranjevalec uporablja določene zvoke, da izloči entiteto, in izvede prav poseben postopek zavesti: odpiranje "Velike Svetlobe", frekvence, pri kateri je lahko entiteta varno obdelana. Na tej stopnji klient pogosto zaznava svetlobo: čudovito sijajno svetlobo, ki izjemno greje pri srcu. Pri tem klienti pogosto vidijo entiteto, ki je iz njih odposlana v svetlobo.

Odstranjevanje traja od petnajst do trideset minut, večino časa pa je mogoče uživati ob prekrasnem siju svetlobe, ki po odstranitvi entitete še nekaj časa ostane. V nasprotju z ustaljenimi predstavami o "izganjanju hudobnih duhov" je odstranjevanje entitete čudovito mirna izkušnja.

Na vrh


Ali čiščenje vedno deluje?

Nobena terapija ni stoodstotno uspešna.

Odstranjevanje entitete je samo zelo mehanično. Lahko bi ga primerjali z odstranitvijo kamenčka iz vedra. Če ta postopek izvaja usposobljen odstranjevalec entitete, do posebnih zapletov ne more priti. "Kamenček" je navadno v celoti odstranjen in se ne bo vrnil.

To pa ne pomeni nujno, da se s tem končajo vse klientove težave, preprosto zato, ker vse njegove težave niso nujno povezane z entiteto.

V nekaterih primerih nimajo klientove težave nič opraviti z entitetami. Čiščenje torej ne bo veliko zaleglo. Tipičen primer so shizofrenija in druge psihotične motnje, kjer bolniki govorijo o grozotni demonski obsedenosti, čeprav v resnici ni vpletena nikakršna entiteta. Žal slepil ni mogoče "očistiti".

V drugih primerih gre morda res za entiteto, a tudi za velike zdravstvene ali duševne motnje. Odstranitev entitete je dober začetek, a bolniku ne prihrani nujno telesnega in duševnega zdravljenja.

Glejte tudi

Ali lahko entiteta povzroči raka?

Katere zdravstvene motnje je mogoče odpraviti z odstranitvijo entitete?

Na vrh


Ali je postopek pri otrocih enak kot pri odraslih?

V veliki meri. Samo čiščenje je povsem enako.

Pri tehnikah šole Clairvision je poglavitna razlika ta, da je pri otrocih raziskovanje entitete mogoče zmanjšati na minimum. Čiščenje je mogoče izvesti neposredno, ne da bi bilo treba najprej iti skozi nekaj terapij IST, kjer naj bi klient odkril, kaj entiteta hoče in kako vpliva nanj.

Pogosto pa se otroci v stanju IST obnesejo imenitno. Prisotnost entitete zlahka začutijo. In ker nimajo predsodkov, jo opazujejo stvarno. Sploh se jim ne zdi strašljiva. Brez težav lahko povedo zdravilcu, kakšno hrano jih entiteta sili jesti ali h kakšnim neumnostim jih napeljuje.

Nasploh lahko veliko otrok razišče svojo entiteto prav tako dobro kot odrasli.

In ker so otroci prožnejši, po odstranitvi entitete navadno hitro izginejo vsi simptomi, ki so bili povezani z njeno prisotnostjo.

Na vrh


Ali lahko entitete odstranite na daljavo?

Odstranjevanje entitet na daljavo ni nemogoče. Navsezadnje entitete niso fizične. So zajedavci zavesti. Drugače kot fizično telo zavest nima "lokacije". Zato pri čiščenju entitete navadno ni bistvene razlike, če sta klient in odstranjevalec v drugih sobah ali celo v drugih državah.

Vendar pa je nekaj posebnih razlogov, zakaj se pri načinu dela šole Clairvision čiščenju na daljavo izogibamo.

Prvič so to okultni razlogi. Čiščenje na daljavo lahko povzroči nevidni povratni učinek energij, ki so lahko za odstranjevalca precej nevarne (pravzaprav veliko nevarnejše, kot si večina odstranjevalcev entitet predstavlja).

Drugič, pri delu s klienti Clairvisionovi zdravilci ne obravnavajo samo enega simptoma. Klientovo energijo temeljito pregledajo. Pogosto pri tem spoznajo, da entiteta ni težava ali da je samo del klientove težave. Pravilno posvetovanje s pogovorom in polnim energijskim pregledom bo dalo rezultate, ki jih ni mogoče doseči samo s fotografijo klienta, še celo s telefonskim pogovorom ne.

Tretji (in najpomembnejši) razlog pa je ta, da je Clairvisionov način odstranjevanja entitet tako učinkovit zaradi tega, ker ne gre za nikakršne magične trike, pri katerih bi zdravilec samo manipuliral z energijami in nato razglasil: "Ozdravljeni ste!" Gre za celovit postopek. Pri tem klienti uporabljajo tehniko IST za temeljito raziskavo svojega podzavestnega razmerja z entiteto. Spoznajo, da so težave, ki jih povzroča entiteta, samo zaostren izraz njihovih lastnih vzorcev motenega delovanja.

Seveda bi bilo mogoče zaobiti vse to raziskovanje in "samo očistiti". Toda kakšna škoda bi bila to za klienta!

Po celovitem postopku odstranitve entitete so klienti veliko bolj v stiku s svojimi globinami - s svojimi podzavestnimi deli, kjer koreninijo vzorci motenega delovanja. Z raziskovanjem entitete so se učili o svobodni volji.

Na vrh


Kako se lahko naučim odstranjevati entitete?

V tečajih šole Clairvision v Avstraliji in drugih delih sveta se je na tisoče ljudi naučilo tehnike raziskovanja zavesti IST.

S to tehniko je mogoče entitete prepoznati in raziskati.

Vendar pa je šola Clairvision izjemno stroga glede tega, kdo lahko postane odstranjevalec entitet. Niso vsi, ki delujejo v šoli Clairvision, pooblaščeni za odstranjevanje entitet. Razlog je ta, da gre lahko pri delu z entitetami marsikaj po zlu - zelo po zlu. Zavoljo varnosti klienta je bistvenega pomena, da je odstranjevalec entitet zelo izkušen in usposobljen.

Če želite postati odstranjevalec entitet v šoli Clairvision, morate biti pripravljeni na večletno delo s sabo in se naučiti številnih tehnik in postopkov. In še celo tedaj ni nobenega jamstva, da vam bo zaupano to delo.

To pomeni dvoje:

1. Če ste pacient z entiteto in vas zdravi pooblaščeni Clairvisionov odstranjevalec entitet, ste lahko prepričani, da boste deležni vrhunske obravnave.

2. Če pa ste zdravilec in iščete hiter način, da bi postali odstranjevalec entitet, se raje obrnite na drugo organizacijo.

Na vrh


Kako se lahko entiteta naseli v hiši?

Velika večina entitet so fragmenti, drobci zavesti, ki svojega obstoja ne morejo ohraniti drugače, kot da najdejo življenjski podporni sistem.

Ena možnost je, da zajedajo živo bitje, kot je oseba ali žival.

Druga možnost je, da zajedajo kraj. Zaradi posebnih zemeljskih energij so lahko nekatere hiše in drugi kraji življenjski podporni sistem za entiteto.

Če ljudje poskušajo živeti na mestu, ki ga zajeda fragment, se lahko zgodi vse mogoče. Fragment lahko čuti, da je njegovo področje ogroženo in se skuša znebiti priseljencev. Pošilja jim slabe sanje ali celo povzroči zdravstvene motnje.

Fragment se lahko tudi poskusi nastaniti v katerem od ljudi. Če noč za nočjo spite na mestu s slabimi energijami, je gotovo možno, da dobite fragment. (Kot smo že dejali, so otroci ranljivejši od odraslih.) Po tem fragment ni več vezan na mesto, temveč na osebo.

V nekaterih primerih fragment ne bo poskušal zavzeti nikogar v hiši, a bo vseeno črpal energijo stanovalcev. Ljudje, ki tu živijo, se bodo počutili stalno utrujene in morda se bodo razvile resne zdravstvene težave.

Na vrh


Kaj je torej v tem modelu duh?

Duh je zelo kristaliziran fragment, navezan na hišo ali na drug kraj.

Bistvena značilnost fragmentov je ta, da skušajo obnoviti občutke in čustva, ki so jih doživeli, ko so bili del živega bitja.

Na primer, fragment, ki se je izločil po smrti hudega pivca, bo skušal poiskati gostitelja, ki pije, in ga bo še bolj silil k pitju. Fragmenti, ki so ostali po družinskem članu, pa se bodo skušali nastaniti v drugih članih iste družine zaradi vezi, ki med njimi obstajajo, in zato, ker fragment prepozna domače vzdušje zavesti.

Podoben zgled je fragment nekoga, ki je vse življenje bival na istem mestu (na primer v gradu!). Po njegovi smrti je precejšnja možnost, da bodo nekateri fragmenti poskušali ostati na tem mestu, še zlasti če ima to takšne zemeljske energije, ki lahko vzdržujejo fragmente.

Na vrh


Kako lahko odkrijem, ali ima moja hiša entiteto?

Spet se ne predajajmo praznim bojaznim! Entitet ne najdemo vsepovsod.

Hiše z zajedavskimi entitetami so mesta s težavnimi vibracijami. Mesto čutimo kot težko, hladno. Ljudi, ki tam živijo, zlahka pestijo zdravstvene težave, predvsem nenehna izčrpanost. Ali pa je to kraj, kjer se ljudje ves čas prepirajo.

V zajedani hiši lahko občutljivi ljudje včasih občutijo "prisotnost", določen naboj, ki ne sodi v normalno hišo. Včasih ljudje poročajo o nenavadnih vonjavah in drugih neprijetnih občutkih.

Če hišo pregleda bajaničar, bo pogosto našel škodljive zemeljske črte. Teh ni povzročila entiteta. Gotovo entiteta še poslabša vibracije v hiši. Toda če ne bi bilo škodljivih zemeljskih črt, se entiteta najverjetneje tukaj sploh ne bi mogla naseliti.

Tako so zemeljske energije in hišni zajedavci pogosto tesno povezani. Če bi torej arhitekti znali bajati in bi za hiše, ki jih gradijo, izbirali zdrava energijska mesta, bi se lahko izognili večini teh težav.

Na vrh


Ali je mogoče hišo očistiti tako kot osebo?

Pri hišah imamo dvoje povsem različnih okoliščin:

V nekaterih primerih je bilo s hišo vse v redu, dokler se v njej ni naselil fragment. Vibracije v njej so se nenadoma poslabšale. Nekoč je bil to prijeten kraj. Zdaj daje občutek hladu ali prisotnosti duhov. Otroci v hiši ves čas obolevajo in tako naprej.

V takšnih primerih rešitev ni težavna. Entiteto je mogoče odstraniti, zelo podobno kot pri osebi ali živali. V sistemu šole Clairvision je način čiščenja hiš skoraj povsem enak kot pri odstranjevanju entitet iz ljudi.

In rezultati so povsod dobri. Po očiščenju se vibracije v hiši zvedrijo. Življenje spet steče kot običajno.

Naj opomnimo, da je bil v stari indijski kulturi po vsaki vselitvi v hišo običaj, da so duhovniki izvedli ognjeni obred yajña, ki je vključeval tudi bhuta-shuddhi ali odstranjevanje entitet. Preprečiti je boljše kot zdraviti. Prav gotovo je v postopku očiščenja pred vselitvijo v hišo določena modrost. Četudi v njej ni entitet, pa se je povsem smiselno znebiti vibracij, ki so jih za seboj pustili prejšnji stanovalci.

Povsem drugače pa je, če hiša ni običajno prebivališče, v katero se je nekoč naselil fragment, temveč je bila zgrajena na kraju z neprimernimi zemeljskimi energijami.

Spomnite se prispodobe s kompostom. Kompost je popolnoma nepogrešljiv. Brez kompostiranja ne bi bilo naravnega kroženja. Vendar to ne pomeni, naj bi živeli v kupu komposta.

Podobno obstajajo kraji z zemeljskimi energijami, ki preprosto niso primerni za človeško bivališče. Ti kraji pritegujejo fragmente kot lepilni papir pritegne muhe. Prav verjetno bodo pritegnili tudi druge vrste entitet. Poskus prebivanja na takšnem kraju je zanesljiv recept za nesrečo.

Vendar pa bi bilo zelo nespametno po donkihotsko poskušati očistiti vse. Ti kraji so morda škodljivi za nas, a so pomemben del širšega ekosistema. Za energije so to, kar je kompost za vrt. A v primerjavi s kupi komposta jih ni mogoče prenašati z enega mesta na drugo. Tam, kjer so, so zavoljo posebnih zemeljskih energij.

Prava težava je v tem, da razvijalci snujejo svoje hiše na papirju in so povsem neobčutljivi na zemeljske energije. Zato so hiše neredko zgrajene na mestih, kjer nihče ne bi smel na to niti pomisliti.

In če je hiša na takšnem mestu, ni mogoče veliko storiti. Lahko se znebite entitete, a v enem tednu bo v njej že deset novih. In četudi bi kdo zmogel ta kraj v celoti očistiti, bi bile posledice škodljive za naravo kot celoto. Ta kraj je pač naravni smetnjak. Če ga uničimo, lahko to povzroči energijsko onesnaženje na kilometre naokrog, zaradi česar bi zbolelo na desetine ljudi.

Če se torej ljudje vselijo v novo hišo, jo je pametno pregledati z bajanico. Če so zemeljske energije koristne za življenje, ne boste nikoli imeli tovrstnih težav. Če pa se vselite na kraj z neprimernimi zemeljskimi energijami, ne morete storiti nič boljšega, kot da se preselite drugam.

Mimogrede, bajanje v hiši je precej preprosto. V tečajih Knowledge Tracks in drugih, ki jih ponuja šola Clairvision, se študentje učijo občutenja zemeljskih energij s tretjim očesom. To pomeni, da zlahka začutijo energijske značilnosti hiše, ne da bi jim bilo treba klicati bajaničarja. Po urjenju tretjega očesa v tečajih Knowledge Tracks ljudje navadno zlahka ugotovijo, ali je hiša primerna za bivanje.

Ta sposobnost je lahko izjemno koristna, ko potujete. Če namreč ne morete občutiti zemeljskih energij, pomeni vsaka noč v hotelski sobi tveganje, da se srečate z entiteto.

Navsezadnje tako za hiše kot tudi za vse drugo velja, da ne more biti zaščite brez zaznavanja.

Na vrh


Prosim pošljite nam elektronsko pošto samo v angleškem jeziku, ker pri nas ni vedno nekoga, ki bi govoril slovensko.