">
Clairvision School

Šta je Clairvision Škola?

Clairvision, transformacija svijesti

Smještena u Sidney-u, Clairvision je škola meditacije i duhovnosti. Nudi Vam moćne metode i tehnike namijenjene istraživanju i transformiranju svijesti. Pristup škole je izričito iskustveni. Dizajnirana je za ljude koji ne mogu biti zadovoljeni intelektualnim razumijevanjem, vec žele steći iskustvo duhovnih realnosti iz prve ruke. U kratkomu, nije ono što pretpostavljate ili prihvatate kao istinito što će Vam donijeti duhovnu regeneraciju, već ono što izravno iskušate. Clairvision zbog toga uvijek naglašava superiornost iskustvenog saznanja nad vjerovanjem ili dogmom.

Clairvision - za izravno iskustvo

Da bi izravno iskustvo bilo moguće, potrebna je percepcija. Clairvision je nova metoda koja vodi do izravne percepcije nefizičkih realnosti: treće oko, čakre, suptilna tijela, duhovni realiteti i viša bića, poput andjela. Ona vodi ka mapiranju stanja svijesti i sopstvenoj transformaciji. Namijena je "jasnovidnost", poznavanje svojega Sopstva i oslobadjanje kreativnoga potencijala u Vašemu životu.

Iskustvena putovanja i nutarnja alkemija

Vi ste alkemičar, a Vaša tijela (suptilna i fizičko) su laboratorija. Program škole Clairvision je nutarnje putovanje kroz Vaše sopstvene sfere svijesti. On uporablja bogat spektar procesa i tehnika za otkrivanje različitih aspekata Vaše energije i vezuje Vas za Vaše Više Ja. Detaljno istražuje suptilna tijela i nudi Vam putove za njihov razvitak - suptilan "body building".

Ovdje i Sada

Tehnike škole Clairvision su dizajnirane za ljude koji žele biti dijelom svijeta. One Vas ne pozivaju da se povučete od Vaših dnevnih aktivnosti i provodite mnoge sate meditirajući. Zahtijeva se samo kratka meditacija svakoga dana, a većina tehnika su za primjenjivanje tijekom Vaših dnevnih aktivnosti. Rezultat je integriranje duhovne svijesti u sve aspekte Vašega života.

Budjenje trećega oka

Putovanje počinje sa sistematskom metodom za razvijanje trećega oka - osnove izravnoga iskustva duhovnih realnosti. Ovdje ništa nije nejasno! Indiciranja su jasna, a tehnike precizne, prvi rezultati su trenutačni i opipljivi. Tehnike u vezi sa ovim sadrže jasnovidni san, radiesteziju energetskih linija, usaglašavanje sa energijama tla, cijeloviti rang vježbi radi postizanja psihičke zaštite i uzemljivanja, komunikacijske vještine bazirane na opažanju energetskih tijekova i nekolicina tehnika radi unaprijedjenja dnevne svijesti i prisustva. Razvoj energetskih tijela je pojačan kroz meditaciju Gromoviti Štap, moćnu tehniku baziranu na kultiviranju energetske cirkulacije u tijelu i percepciju nutarnjeg svijetla, vibracije i zvuka.

IST - Interaktivna pretraga nutarnjeg prostora

IST je interaktivna metoda regresije i terapija prošlih života sa metafizičkim fokusom. Važan princip Clairvision stila rada je da prije no što čovjek postane nadnaravan, treba biti normalan. Naglasak je stoga na oslobadjanju negativnih emocionalnih dojmova i uvjetovanja. Tijekom dugotrajnog treninga i tječajeva u Sidney-u, studenti dobivaju profesionalnu razinu obuke u IST tehnici i tako postaju sposobni primjenjivati je na sebi i svakome drugome u osnažujućem procesu koji ne zahtijeva nazočnost terapeuta.

Super-um

Naprijedni aspekat Clairvision rada sadrži i Super-um proces, "snagu točke", donoseći značajan boljitak duhovnog vidjenja, podsticanje mentalnih funkcija i oslobadjanje kreativnosti.

Mapiranje svijesti

Od 1987., kada je Dr Samuel Sagan, kreirao školu, veliki broj studenata je prošao kroz trening u percepciji nefizičkih realnosti. To je dovelo do formiranja tima angažovanog u obuhvatnom mapiranju stanja svijesti i nefizičkih svijetova. Tisuće sati rada rezultiralo je u materijalu koji ima više od 5 milijuna riječi u formi knjiga, tječajeva i bilješki sa lekcija.

Please email us only in English, as we do not always have someone who speaks Croatian at our Australian headquarters.