">
Clairvision School

CLAIRVISION, az Öntudat Átformálása

A CLAIRVISION a meditáció és a szellemiség iskolája, központja Sydneyben található. Az iskola hatékony módszereket és technológiákat kínál az öntudat áformálása és feltárása terén. Az iskola hozzáállása a határozott kísérleteken alapul. Az iskola olyan személyek számára van, akik nem tudnak csak az intellektuális értelmezéssel megelégedni hanem közvetlenül szeretnének a szellemi realitással megismerkedni. Röviden kifejezve, nem a vélt vagy egyszerűen elfogadott igazság ad szellemi regenerációt, újulást csak a közvetlen tapasztalatok adhatnak. Ennek alapján a Clairvision mindig kihangsúlyozza a tapasztalaton alapuló tudás felsőbbrendűségét a hiedelmekkel és dogmákkal szemben. Mint olyan, az iskola nem tartozik egyik valláshoz vagy szervezethez sem, ezért nyitva áll mindenki, azaz különböző látókörű emberek számára.

CLAIRVISION - Közvetlen Tapasztalások

A közvetlen tapasztalások eléréséhez percepcióra van szükség. A CLAIRVISION egy új módszer amely a közvetlen, földöntúli realitások percpciójához vezet: a harmadik szem, a chacras, megfoghatatlan testek, szellemi birodalmak és magasabbrendű lények, mint például az angyalok. A szellemi állapotok felméréséhez, feltérképezéséhez és az én átformálásához vezet. A végcél a "tisztánátás" ismerd meg Önmagad és szabadítsd fel életed kreativ potenciális lehetőségeit.

Felfedező Utazások és Belső Alkímia

Minden ember egy alkimista, úgy a fizikai mint a megfoghatatlan testünk olyan mint egy labotatórium. A Clairvision Iskola programmja belső utazás, a saját öntudat szféráin keresztűl. A különböző eljárások és a technika gazdag változatú eszközeit használja fel a belső energia felfedezésében és összeköti a saját Felsöbbrendű Énjével. Felkutatja a megfoghatatlan test minden részét és elősegíti a fejlesztését - 'a megfoghatatlan test fejlesztése'.

Az Itt és a Most

A Clairvision Iskola technikája a világi emberek részére van kidolgozva. Nem szükséges a mindennapi világtól visszavonulni és minden nap órákhosszat meditálni. Csak egy kis időt kell naponta meditálásra tölteni és a gyakorlatok legnagyobb részét a mindennapi tevékenységeink során is el lehet elvégezni. A végeredmény a szellemi tudat integrációja az élet minden fázisába.

A Harmadik Szem Felébresztése

Az utazás a 'harmadik-szem' szisztematikusmódszerű fejlesztésével kezdődik - ami az alapja a szellemi realitások közvetlen megtapasztalásának az alapja. Itt semmi sem homályos! A jelek tiszták, a módszer pontos, az eredmény azonnali és érezezhető. Az ehhez kapcsolódó módszerek a következők: pszichikai alvás, varázs ley-vonalak, a földi erőkkel való egybehangolás és egyébb gyakorlatok amelyek a pszichika megvédését és lekötését biztosítják. Gyakorlatok a kommunikációs adottságok kifejlesztésére melyek az energia szabad áramlását segítik elő és még sok más módszer amely a mindennapi tudatosságot és fellépést növeli. A testi energia fejlesztését a "thunderwand" meditáció támogatja, amely egy erős hatású módszer amely a testben áramló energia fejlesztésén és a belső fény, rezgés és hang érzékelésén alapszik.

IST - A Belső Tér Interaktív Forrása

Az IST egy intenzív módszerű regresszió és mult-élet terápia, metafizikai megvilágítással. A Clairvision munkájának egyik fontos alapelve, hogy mielőtt valaki szupernormálissá válik előbb normálissá kell válnia. Ennek alapján nagy súlyt fektetünk a negatív érzelmi benyomások és engramok eltávolítására. Sydneyben, a Clairvision hosszútávú kiképzésében, a tanulók szakképzést kapnak az IST-ben és ezálal az IST technikáját önállóan, terápista segítsége nélkül képesek önmagukon és egymáson alkalmazni.

Szuperagy ("Supermind")

A Clairvision munkájának előrehaladott jellege magában foglalja a "szuperagy" folyamatot, az u.n. 'Pont erejét' ("Power of the Point"), amely a sprituális látásnak az erőteljes fokozását, a szellemi funkciók felgyorsulását és az alkotóképesség felszabadulását eredményezi.

A Öntudat Feltárása

Az iskolát Dr Sagan Sámuel 1987-ben alapította, ezóta az iskola nagyszámú hallgatót képzett ki a földöntúli realitások érzékelésében. Ez vezetett A Clairvision Alapítvány megalapításához, amelyben egy csoport az öntudati állapotok és a nem-fizikai realitások világának a nagyméretű feltérképezésén dolgozik. Sok ezer óra munka eredményeképpen nagy mennyiségű anyagot állítottak össze, amely több mint 5 millió szót tartalmaz könyvek, tanfolyamok és előadások formájában.

Nagyon szeretnénk hallani Önről, ha úgy érzi, hogy önkéntes munkában tudna segíteni ezeknek a könyveknek és egyéb ismeretterjesztő anyagnak a magyar nyelvű fordításában.


Clairvision School
Email: info@clairvision.org
Please email us only in English, as we don't always have someone who speaks Hungarian at our headquarters.