">
Clairvision School

Słownictwo Clairvision

Glosariusz terminów używanych w pracy Clairvision.

Polish Translation of A Language To Map Consciousness, by Samuel Sagan

Tłumaczenie z języka angielskiego: Krystyna Wydner i Adam Błażejewski, Sydney 1997

© Prawa autorskie zastrzeżone przez Samuel Sagan, 1996, 2004
Clairvision jest zarejestrowaną nazwą Szkoły Clairvision.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ- A -


Ahriman

Termin angielski: Ahriman

Definicja podstawowa

Upadły archanioł, moc ciemności, której domeną jest świat materialny.

Materiały źródłowe:

 • podstawową wiedzę na ten temat znajdziesz w krótkiej i łatwej do czytania książce Lucipher and Ahriman Rudolfa Steinera
 • dla zaznajomienia się
 • z wizją Ahrimana, którą Szar otrzymał poprzez Apheliona na szczycie góry Mount Fulcrum, patrz Atlantean Secrets, scena ...13.13 !
 • Ahriman, król tego świata: "To Książę Ciemności. Jego domeną jest świat materialny i dlatego nazywany jest "królem tego świata". On wie, że jeżeli odizoluje świat materialny od królestwa duchowego, wtedy będzie mógł mieć tutaj niepodzielną władzę". (scena 13.14) Także zobacz scena ognia Ahrimana: "Straszny ogień, który wydaje się pochłaniać wszystko... jeżeli Ahriman zwycięży, to wówczas to będzie wszystko co zostanie z tego świata".
 • w analizie spotkania z Ahrimanem (scena 14.7), Gervin opowiada o czarnej materii, która spowodowała paraliż ręki Szara. Zwróć uwagę, czy dokładnie rozumiesz bardzo ważne stwierdzenie Gervina, " im więcej używasz mocy, tym bardziej ona do ciebie przywiera". Ta scena także zawiera myśl przewodnią odnośnie mocy ciemności i sposób w jaki one kuszą ludzi do podążania za nimi.


Alchemia Wewnętrzna

Termin angielski: Inner Alchemy

Transformacja świadomości poprzez transformację energii.

Celem wewnętrznej alchemii Clairvision jest zbudowanie ciała nieśmiertelnego.


Am-ness

Termin angielski: Am-ness

Definicja

Doświadczenie stanu "Ja jestem"

Poziom doświadczenia, w którym bycie jest obdarzone sensem indywidualności, w odróżnieniu od bezosobowego jestestwa.


Ancient Days of the Earth

Termin polski: Czasy Pradawne Ziemi


Angelic Resonance

Termin polski: Rezonans Anielski


Archetyp

Termin angielski: Archetype
Archetypy są to doskonałe prototypy, od których pochodzą zarodki rzeczy i istot.
Raz stworzone, wszystkie rzeczy i istoty rozwijają się w kierunku doskonałości swoich archetypów.


Archetyp Ego

Termin angielski: The Archetype

Całkowicie rozwinięte i oświecone Ego, wraz ze wszystkimi jego transformacjami (przetransformowanymi ciałami).


Astral Body

Termin polski: Ciało Astralne


Atom

Termin angielski: Atom

Definicja podstawowa

Punkt, w którym świadomość może uwewnętrznić się i w ten sposób pozwala na dostęp do wyższych stref.

Główne mechanizmy

 • Termin "atom" (bez innych określeń) zwykle odnosi się do atomu w środku tunelu trzeciego oka, w centrum głowy.
 • Atom rówież znajduje się w środku serca
 • Atomy znajdują się w środku ciała i stanowią część kanału gromu.

Atom Effect

Termin polski: Efekt Atomu


Awareness

Termin polski: Samoświadomość


- B -


Beingness

Termin polski: Samoistnienie


Biała Linia

Termin angielski: White Line

Cienki jak włos kanał energii Ducha i Ego, znajdujący się w samym centrum kanału gromu.


Blob

Termin angielski: Blob

Stan istot ludzkich w dalekiej przeszłości, przed i wkrótce po upadku.

Także ktoś, komu brakuje woli i charakteryzuje się cechami przedpersonalnymi.

Główne punkty:

 • W Czasach Pradawnych Ziemi większość ludzi istniała w postaci blobów.
 • Lemuryjskie bloby żyły w ciepłym i prawie płynnym środowisku. Ich ciała były podobne do meduzy (Planetary Forces, Alchemy and Healing, 34.1)
 • Aż do upadku, bloby żyły w jedności z Bogiem (Planetary Forces, Alchemy and Healing, 34.2)

Blobbing Around

Blobbing Out

Termin polski: Blobowanie


Blobowanie

Termin angielski: Blobbing Around, Blobbing Out

Żargon Clairvision, określający zachowanie podobne do przedpersonalnego blobu.

Nie wystarczy pozostawać w łóżku i nic nie robić, żeby prawdziwie blobować. Trzeba być jeszcze w pewnym nastroju. Kiedy się jest w takim nastroju, jest możliwe spędzać całe dnie na blobowaniu, kryjąc się za fasadą aktywności, albo po prostu leżeć na plaży, albo oglądać telewizję.


Bodies - an overview...

Termin polski: Ciała - Przegląd...


Body of Immortality

Termin polski: Ciało Nieśmiertelne


Body of Vastness

Termin polski: Ciało Rozległe


Bramy Energetyczne

Termin angielski: Gateways

Definicja podstawowa

Bramy energetyczne są centrami energii ciała eterycznego. Punkty te są analogiczne do punktów akupunktury i do marmanas w tradycji hinduskiej.

Główne punkty i mechanizmy:

 • Bramy energetyczne są pomostami komunikacyjnymi pomiędzy różnymi ciałami. W ten sposób, poprzez bramy energetyczne, różne ciała subtelne oddziaływują na ciało fizyczne. I odwrotnie, przez oddziaływanie na bramy energetyczne można wpłynąć na funkcjonowanie ciał subtelnych.
 • W Atlantydzie wiedza o bramach energetycznych była bardzo rozwinięta i używana do leczenia. Bramy energetyczne były również używane do różnych innych celów, jak np sztuki wojenne. Zobacz Atlantean Secrets.
 • W IST, najczęściej używanymi bramami energetycznymi są bramy jadowe.

- C -


Capital Letters

Termin polski: Duże Litery


Cathedra

Termin polski: Katedra


Cechy

Termin angielski: Qualities

Definicja

Cechy świadomości takie jak wewnętrzne wibracje, wewnętrzne światło i wewnętrzny dźwięk.

Cechy te używane są także poza medytacją, w celu nawiązywania połączenia i dostrajania się do rzeczy lub istot.


Central Channel

Termin polski: Kanał Centralny


Centrum Energii

Termin angielski: Device

Definicja

Centrum energii albo spirytualna zasada, używane jako punkt skupiający świadomości i główne narzędzie transformacji.

Główne punkty:

W początkowej pracy Clairvision, to skupienie energii polega na byciu świadomym trzeciego oka, podczas wszystkich swoich czynności.

W późniejszej pracy to bycie świadomym poszerza się na inne centra energii. Główna zasada jednak nadal polega na wyrobieniu sobie stałej świadomości danego centrum energii.


Charakter

Termin angielski: Character

Definicja

Podosobowość, albo część ciała astralnego, która posiada swoje własne emocje, cechy charakterystyczne duszy i pragnienia.

Główne punkty:

 • Popularne charaktery, to biedny chłopczyk/dziewczynka, tyran, matkowanie, charakter spirytualny
 • Charaktery często występują parami, z przeciwnymi charakterystykami.

Charge

Termin polski: Ładunek


Chord

Termin polski: Sznur


Ciała - Przegląd...

Przegląd części składowych anatomii subtelnej wg Szkoły Clairvision.

Termin angielski: Bodies - overview...

Współczesny człowiek składa się z 4 części:

W rezultat ewolucji duchowej, ciała te przekształcają się w:

Termin "ciało nieśmiertelne" odnosi się do jednego, albo do wszystkich trzech wyżej wymienionych przetransformowanych ciał. Gdy tylko dostateczna część przetransformowanego ciała astralnego jest skrystalizowana, następuje ciągłość świadomości i pamięci z jednego życia do drugiego. Dalsze oświecenie zachodzi poprzez dalszy rozwój przetransformowanego ciała eterycznego i fizycznego.

Inne ciała wspomniane w Materiałach Clairvision:

 • "ciało energii" jest zwykle nieprecyzyjnym terminem używanym dla określenia ciała eterycznego
 • termin "ciało rozległe" nie odnosi się do ciała subtelnego, ale do doświadczenia świadomości - uczucia wielkiej obszerności

Ciała wspomniane w innych tradycjach:

 • chrześcijański termin "ciało chwały", jest identyczny co "ciało nieśmiertelne"
 • wg Szkoły Clairvision, zmartwychwstałe Ciało Chrystusa było przetransformowanym ciałem fizycznym

Ciało Astralne

Termin angielski: Astral Body

Definicja podstawowa

Ciało astralne jest nośnikiem myśli i emocji.

Główne mechanizmy

 • Ciało astralne jest nośnikiem umysłu (mind, manas). W języku Clairvision, terminy "umysł" i "ciało astralne" mają to samo znaczenie.
 • Zauważ, że w języku Clairvision, świadomość mentalna ma specyficzne znaczenie - nie tylko myśli, ale także emocje.

Ciało Eteryczne

Termin angielski: Etheric Body

Definicja podstawowa

Warstwa siły życia.

Ciało eteryczne może być porównane do prana-maya-kosha, "otoki utworzonej z prany" w tradycji hinduskiej i Qi w tradycji chińskiej.

Główne mechanizmy:

Ciała eteryczne i fizyczne są ściśle ze sobą powiązane aż do śmierci. Dlatego wg Clairvision, ciało eteryczne i ciało fizyczne są często rozważane razem jako "niższy kompleks", w przeciwieństwie do "wyższego kompleksu", składającego sią z ciała astralnego i Ego.


Ciało Nieśmiertelne

Termin angielski: Body of Immortality

Patrz także Archetyp

Definicja podstawowa

Termin "ciało nieśmiertelne" odnosi się do nośnika świadomości, który nie ulega zmianie, nie rozpada się po śmierci i w którym indywidualna świadomość zachowuje w pamięci kontynuację egzystencji, celu, wiedzy z jednego życia do drugiego.

Zgodnie z czterowarstowym modelem ciał subtelnych u ludzi, Ego trwa wiecznie. Ciało nieśmiertelne składa się z nośników, które są nasycone światłem Ego. Są to: przetransformowane ciało astralne, przetransformowane ciało eteryczne i na końcu przetransformowane ciało fizyczne.

Budowanie ciała nieśmiertelnego jest jednym z głównych celów pracy w Szkole Clairvision.

Materiały źródłowe:

 • Po pierwsze trzeba dokładnie zrozumieć znaczenie i konsekwencje rozpadu ciała astralnego. Patrz: Entities, Parasites of the Body of Energy, rozdział 4.

Ciało Rozległe

Termin angielski: Body of Vastness

Ciało rozległe, to nie ciało lecz stan, w którym czujesz swoją energię rozciągającą się na setki metrów od twojego fizycznego ciała.


Ciemność Widzialna

Termin angielski: Darkness Visible

W kosmologii Atlantean Secrets, ciemność widzialna to przestrzeń astralna, położona najbliżej świata fizycznego. Ciemność widzialna jest pierwszą strefą światów pośrednich.

Termin ten został zaczerpnięty z tradycji Masonów.


Clairvision Corpus (CC)

Termin polski: Materiały Clairvision


Clear Fountain

Termin polski: Czysta Fontanna


Clearer, or Entity Clearer

Termin polski: Czyściciel


Clearing

Termin polski: Oczyszczanie


Client

Termin polski: Klient


Cloak

Termin polski: Maska


Column of Spirit

Termin polski: Kolumna Ducha


Complex

Termin polski: Kompleks


Conception Vessel

Termin polski: Kanał Poczęcia


Connector

Termin polski: Łącznik


Cord

Termin polski: Sznur


Corpus

Patrz: Materiały Clairvision


Cosmic Fire

Termin polski: Kosmiczny Ogień


Cosmic Water

Termin polski: Kosmiczna Woda


Cosmogony

Termin polski: Kosmogonia


Cosmology

Termin polski: Kosmologia


Crystallisation

Termin polski: Krystalizacja


Custard

Termin angielski: Custard

Prosta, powierzchowna i podobna do miłości energia, przeciwieństwo prawdziwej, bezwarunkowej miłości.

Energia custard jest często używana do manipulowania uczuciami innych.


Czasy Pradawne Ziemi

Termin angielski: Ancient Days of the Earth

W kosmologii Atlantean Secrets, Czasy Pradawne Ziemi odnoszą się do epoki, która poprzedzała Atlantydę.

Materiały źródłowe:

 • w systemie Rudolfa Steinera, wiek który był przed Atlantydą jest nazywany Lemurią
 • Trzecia część Stworzenia Mitu Nosicieli Gromu (Atlantean Secrets, 1.5) dotyczy wielkich magów i blobów, którzy żyli w Czasach Pradawnych Ziemi.
 • zobacz wizję Teyani, jej poprzedniego życia jako wielkiego maga w Czasach Pradawnych Ziemi w Atlantean Secrets, scena 8.2. Zobacz także długą dyskusję jaką Teyani miała z Szarem, po jego powrocie z góry Mount Lohrzen (scena 9.4), której tematem było jak postępować z siłami elementali, a także ukrycie cudów w świecie Podziemi w Czasach Pradawnych Ziemi.

Cząsteczki Światła Eterycznego

Termin angielski: Light Ether Particles

W ćwiczeniach związanych z trzecim okiem, termin "cząsteczki światła eterycznego" odnosi się do mikroskopijnych punktów światła, które są dostrzegalne w przestrzeni astralnej.


Czysta Fontanna

Termin angielski: Clear Fountain

W powieści Atlantean Secrets, termin czysta fontanna odnosi się do wiedzy wertykalnej.

Główne punkty i mechanizmy:

Patrz Atlantean Secrets, scena 5.7, gdzie Szar pierwszy raz dowiaduje się o czystej fontannie.

ściśle mowiąc, czysta fontanna jest wiedzą, która przychodzi do nas poprzez wertykalność. Bardziej ogólnie, wertykalność i czysta fontanna są równoznaczne.


Czyściciel

Termin angielski: Clearer

Definicja

Ktoś, kto został wtajemniczony jak usuwać pasożyty energii z ciała.

Główne punkty i mechanizmy

 • Tylko kwalifikowana osoba powinna usuwać pasożyty energii z ciała (Entities, Parasites of the Body of Energy, rozdział 15)

- D -


Darkness Visible

Termin polski: Ciemność Widzialna


Deflection

Termin polski: Defleksja


Defleksja

Termin angielski: Deflection

W IST, mechanizm przeciwdziałania, poprzez który klient przerzuca swoje emocje na łącznika, żeby uniknąć ich odczuwania.


Destiny

Termin polski: Przeznaczenie


Deszcz Jadu

Termin angielski: Venom Shower

Przenikanie jadu przez Punkt, powodujące przedostawanie się niepożądanej, toksycznej energii do twojej świadomości.

Materiały źródłowe:

 • Zobacz Atlantean Secrets, scena 12.18, gdzie Gervin instruuje Szara, jak zabezpieczać się przed deszczami jadu. "Słuchaj !", tłumaczy Gervin, "Punkt jest jak zwieracz, który musi być trzymany mocno zamknięty. W przeciwnym razie, jad przenika do twojej głowy".
 • Kilka graficznych przykładów deszczów jadu można znaleźć w scenie 12.21, gdzie Fridrick (Nephilim Łowca), rozpoczyna naukę Szara używania Punktu w sztuce wojennej.

Device

Termin polski: Centrum Energii


Dragon

Termin polski: Smok


Drilling

Termin polski: Wiercenie


Duchowe Cnoty Oświecenia

Termin angielski: Soul Forces of Enlightenment

 1. Prawość, oddanie dla Prawdy
 2. Jasność widzenia
 3. Otwartość
 4. Radość
 5. Entuzjazm

Duże Litery

Termin angielski: Capital Letters

W Szkole Clairvision generalną zasadą jest używanie dużych liter w terminach ,które są synonimami Boga.

Np. Boskość, Kosmiczny Ogień, Matka Uniwersalna, Ona-Smok Głębi.

Duże litery są także używane w słowach bezpośrednio wywodzących się od Boga (jak np Słowo), a także w zasadach, które są całkowicie połączone z Bogiem i dlatego nie podlegają ograniczeniom związanym z fizyczną egzystencją.

Przykłady

 • Ego, Jaźn i Duch, są częściami boskiego aspektu ludzkiej natury i są pisane z dużej litery.
 • W kosmologii Atlantean Secrets, termin "sfery bliskości" i "sfery w oddali" są pisane z małej litery, natomiast sfery Boskości z dużej litery B. To dlatego, że sfery Boskości są światami boskiej jedności i są zupełnie wolne od wpływu mocy ciemności.
 • Światło astralnych warstw (światy pośrednie) i nawet świat bogów, są pisane z małej litery. Z dużej litery pisze się światło, co oznacza światło sfer Boskości, albo światło archaniołów przebywających w tych sferach.
 • Święty Niebieski Płomień, który był użyty w rytuale wniebowstąpienia Elyani, nie był zwkłym płomieniem, ale bezpośrednią manifestacją Boskiej obecności - dlatego jest pisany z dużych liter. Zobacz: opis w Atlantean Secrets, scena 14.13, w którym Hermina zapala święty Niebieski Płomień.

Wyjątki:

 • Punkt a także moc Punktu, które nie są boskimi określeniami (wiele mocy ciemności może przeniknąć Punkt ludzi, u których to centrum jest nierozbudzone). Jednak też pisze się z dużej litery P, żeby uniknąć pomyłki z innymi znaczeniami słowa punkt.

- E -


Efekt Atomu

Termin angielski: Atom Effect

Szczególne uwewnętrznienie świadomości, które odbywa się w białej linii, albo w jednym z atomów.


Efekt Sandmana

Termin angielski: Sandman Effect

Termin 'efekt sandmana' odnosi się do spływającej na nas energii, która powoduje senność oraz ociężały stan umysłu.

Główne punkty i mechanizmy:

 • Najlepszym środkiem zaradczym jest wyciągnięcie tej energii do góry, poza swój system.
 • Efekt sandmana jest pozornym zmęczeniem. Jeżeli dasz radę wyciągnąć tę energię do góry, senność natychmiast zniknie.

Ego

Termin angielski: Ego

Definicja podstawowa

W istotach ludzkich, Ego jest nieśmiertelnym płomieniem i podstawą indywidualności.

Główne zasady i mechanizmy:

 • Ego jest dla ludzi tym, czym Słońce jest dla systemu słonecznego (Planetary Forces, Alchemy and Healing, rozdział 24).

Zrozumienie różnicy pomiędzy Ego, Wyższą Jaźnią i Duchem.

Studiując Materiały Clairvision, wiele procesów myślowych wymaga, aby umieć rozróżnić pomiędzy tymi trzema terminami:

 • Ego jest podstawą indywidualności - płomieniem, który reinkarnuje się z życia do życia
 • Wyższa Jaźń jest uniwersalna (taka sama dla każdego) i transcendentalna (ponad wszystkimi formami i ponad manifestacją)
 • Duch jest siłą manifestacji dla Ego w procesie stworzenia. Na poziomie indywidualnym, Duch zasila ciało astralne, eteryczne i fizyczne światłem Ego.

Eisraim

Termin angielski: Eisraim

Nazwa świątyni w Atlantydzie, z której wywodzi się tradycja Szkoły Clairvision.


Embryo of Will

Termin polski: Zarodek Woli


Enlightenment

Termin polski: Oświecenie


Entity

Termin polski: Pasożyt Energii - Negatywna Energia


Entity Mode

Termin polski: Pasożyty Energii - Tryb Postępowania


Etap Personalny

Termin angielski: Personal Stage

Obecny etap ludzkiej ewolucji, w którym ludzkość wykształciła sens indywidualności i pewien stopień samookreślenia, ale straciła jedność z Boskością i jest oderwana od sfer spirytualnych.


Etap Przedpersonalny

Termin angielski: Prepersonal Stage

Miniony etap ewolucji, w którym rodzaj ludzki miał dużo większe poczucie jedności z Bogiem i z Naturą, ale małe poczucie własnej indywidualności i mało lub brak samookreślenia.


Etheric Body

Termin polski: Ciało Eteryczne


- F -


Fall

Termin polski: Upadek


Field

Termin polski: Pole


Fields of Peace

Termin polski: Pola Pokoju


Flying Dragon

Termin polski: Latający Smok


Fragment

Termin angielski: Fragment

Definicja podstawowa

Fragmenty są emitowane z rozpadającego się ciała astralnego osoby zmarłej.

Są one złożone są z substancji astralnej, a czasami są one także pokryte energią eteryczną.

Materiały źródłowe:

 • To co Clairvision nazywa fragmentami, jest mniej więcej identyczne z kwei w kulturze chińskiej (Entities, Parasites of the Body of Energy, 3.3)

- G -


Gate of the Waters

Termin polski: Wrota Wód


Gateways

Termin polski: Bramy Energetyczne


Grand Toroid

Termin polski: Wielki Toroid


- H -


Higher Ego

Termin polski: Wyższe Ego


- I -


IL

Termin angielski: LB

Definicja podstawowa

Inicjały IL są skrótem na "istotę Lucyferyczną". Istoty te są upadłymi aniołami, które dokonują projekcji swoich ciał astralnych na istoty ludzkie.

Materiały źródłowe:

 • ILe były istotami ludzkimi w poprzednim cyklu kosmicznym ("The Ancient Moon" w kosmogonii Steinera), którym to istotom nie udało się zostać aniołami (Subtle Bodies, the Fourfold Model, 21.10).
 • Niedługo po upadku, ILe spowodowały "Lucyferyczne skażenie", poprzez projekcję swojej astralności na istoty ludzkie (Subtle Bodies, the Fourfold Model, 22.14).

Intermediary Worlds

Termin polski: Światy Pośrednie


IST

Termin angielski: IST

Główna technika interakcji w pracy Clairvision.

Skrót IST pochodzi od "Inner-Space Interactive Sourcing" (Interaktywne Poszukiwanie źródeł w Przestrzeni Wewnętrznej)


Is-ness

Termin polski: Jestestwo


- J -


Jestestwo

Termin angielski: Is-ness

Definicja

Stan świadomości, w którym istnieje byt, ale pozbawiony on jest poczucia indywidualności; w przeciwieństwie do am-ness (stan "ja jestem").

Świadomość Jaźni (atman - w tradycji hinduskiej) jest czystym jestestwem.


Jad

Termin angielski: Venom

Definicja podstawowa

Skoncentrowana astralność.

Główne mechanizmy:

 • Zobacz dokładne tłumaczenie Elyani w Atlantean Secrets, scena 9.31: "Punkt jest jak lejek, przez który mentalna świadomość dochodzi do ludzkiej głowy. Jednak tylko niewielka część tej świadomości tam dociera.".
 • W scenie 10.2, Szar dowiaduje się, że Punkt może być porównany do zwieracza. Kiedy jest luźny, deszcz jadu może go przeniknąć. Kiedy jest szczelny, w pełni zabezpiecza przed jadem.
 • Jad "jest mentalną energią bogów i aniołów". Ta supermentalna energia "jest tak skoncentrowaną siłą, że gdyby dostała się do umysłu normalnego człowieka, mogłaby go spalić i spowodać obłęd albo nawet śmierć - stąd więc nazwa, jad", tłumaczy Gervin w scenie 12.18 (gdzie Szar jest przygotowywany do stosowania trójkątnej blokady i kiedy po raz pierwszy dowiaduje się jak chronić swój Punkt przed deszczami jadu).

Jing

Termin angielski: Jing

Definicja

Kwintesencja energii seksualnej.

Materiały źródłowe:

 • Istota i główne mechanizmy jing są opisane w Planetary Forces, Alchemy and Healing, sekcja 18.4 do 18.7.

- K -


Kanał Centralny

Termin angielski: Central Channel

Patrz: Kanał Gromu


Kanał Gromu

Termin angielski: Thunderwand

Definicja podstawowa

Kanał gromu jest centralnym kanałem energii, przebiegającym od czubka głowy do podstawy tułowia (krocza).

Główne punkty i zasady:

 • Kanał gromu jest głównym kanałem ciała eterycznego. Jego wyższe poziomy należą do Ego.
 • Ze wszystkich kanałów energii, kanał gromu jest tym, w którym Ego ujawnia się bezpośrednio i najmocniej.

Kanał Poczęcia

Termin angielski: Conception Vessel

Kanał poczęcia, albo "ren mai", jest jednym z głównych meridianów opisywanym przez chińską medycynę. W pracy Clairvision jest używany w kilku medytacjach i procesach uzdrawiania.

Część kanału poczęcia używana w praktykach Clairvision zaczyna się u podstawy ciała (krocza) i wznosi się wzdłuż środka brzucha, po frontowej stronie tułowia.


Karmic Exchange

Termin polski: Karmiczna Wymiana


Karmiczna Wymiana

Termin angielski: Karmic Exchange

Momenty, podczas których Władcy Przeznaczenia wywierają wpływ na kierunek obrany przez istoty ludzkie.


Katedra

Termin angielski: Cathedra

Połączenie, będące rezultatem wspólnych energii grupy ludzi siedzących razem.


Klient

Termin angielski: Client

W IST i w innych ćwiczeniach w Szkole Clairvision, gdzie studenci pracują w parach, oni sami określają swoje role - jeden pełni rolę "łącznika", a drugi "klienta".

"Łącznik" jest odpowiedzialny za przebieg ćwieczenia, podczas gdy "klient" stosuje się do jego wskazówek.

Dlaczego używamy słowa klient ?

Słowo "łącznik" ściśle wyraża funkcję operatora. Z drugiej strony słowo "klient" ma pewne konotacje i czasami nowi studenci zastanawiają się, czy jest ono odpowiednie. Jednakże nie ma idealnego słowa na "drugiego uczestnika". Termin "klient" ma pewne zalety:

 • Jest neutralny, nie sugeruje, że osoba powinna coś robić
 • Jest szeroko używany w różnych dziedzinach (jak rozwój osobisty i terapie generalnie)
 • W języku komputerowym jest używany coraz więcej w znaczeniu każdego programu czy procesu, który wymaga usługi od innego programu czy procesu. To szczególne użycie słowa klient pasuje dość dobrze do sposobu w jaki my go używamy w IST.

Kolumna Ducha

Termin angielski: Column of Spirit

Definicja

Kolumna energii, która rozciąga się bezgranicznie ponad głową, jako przedłużenie czakramu korony (na czubku głowy).


Kompleks

Termin angielski: Complex

W Zbiorach Pism Clairvision, określenie "kompleks" jest rzadko, jeżeli w ogóle, używane w znaczeniu kompleksu psychologicznego.

W szczególności, terminy wyższy kompleks i niższy kompleks odnoszą się do zgrupowania ciał subtelnych i nie mają nic wspólnego z kompleksami psychologicznymi.


Kosmiczny Ogień

Termin angielski: Cosmic Fire

Definicja podstawowa

Boska świadomość w działaniu - Boska Wola zamanifestowana w stworzeniu wszechświata.

Materiały źródłowe:

 • Termin Kosmiczny Ogień może być uważany jako równoznaczny z agni w Sanskrycie
 • Wertykalność jest cechą blisko związaną z Kosmicznym Ogniem

Kosmiczna Woda

Termin angielski: Cosmic Water

Zasada uniwersalnej materii wszechświata.

Kosmiczny Ogień i Kosmiczna Woda są to dwie dopełniające się zasady, które stanowią i kierują wszechświatem.

Materiały źródłowe:

 • Kiedy Szar pierwszy raz przypatruje się oceanowi prima materia (Morze Molten w świecie Podziemi), uświadamia sobie wtedy "Teraz rozumiem czym jest woda ! I stało się to teraz dla mnie jasne, że wszystkie inne wody wszechświata są tylko niedoskonałymi kopiami tego morza".

Kosmogonia

Termin angielski: Cosmogony

Teorie i mity stworzenia wszechświata.

Główne punkty:

 • Kosmogonia bada stworzenie wszechświata; kosmologia bada stworzony wszechświat.

Materiały źródłowe:

 • Zobacz mit stworzenia nosicieli gromu w Atlantean Secrets, scena 1.5, gdzie czynione są bezpośrednie aluzje do mitów stworzenia wszechświata w Rig-Veda
 • Zobacz mit stworzenia wszechświata, opowiedziany przez Króla Naga w Atlantean Secrets, scena 10.5.

Kosmologia

Termin angielski: Cosmology

Studia nad różnymi światami i poziomami egzystencji, które tworzą wszechświat.

Atlantean Secrets - kosmologiczna epika

Atlantean Secrets zostały napisane jako kosmologiczna epika, ukazująca czytelnikowi wszystkie sfery, od najgłębszych w świecie Podziemi, do szczytu świata bogów. Oprócz opisów zawartych na kartach tetralogii, ogólne przedstawienie modelu kosmologicznego zastosowanego w Atlantean Secrets znajduje się w scenie 9.25 - "Latające Smoki i drabina kosmologiczna".


Krist

Termin angielski: Krist

Proces Clairvision, nazwany słowem pochodzącym z języka greckiego, a oznaczający coś w rodzaju "sądu ostatecznego".

Jest to jedna z technik interaktywnych (praktykowana w parach). Krist ma na celu odtworzenie i uświadomienie ważniejszych wydarzeń życia. Procesy te zachodzą po śmierci, kiedy zmarły patrzy wstecz i widzi całe swoje życie. Osądza wtedy pozytywne i negatywne doświadczenia i zdaje sobie sprawę z utraconych możliwości.

W krist, oboje łącznik i klient ubrani są na czarno.


Krystalizacja

Termin angielski: Crystallisation

Proces alchemii wewnętrznej, w którym centrum energii, subtelna struktura albo subtelne ciało jest kształtowane, wzmacniane i scalane.

Główne mechanizmy:

 • Gdy ciało astralne ulega rozpadowi po śmierci, to dzieje się tak z powodu braku krystalizacji.

- L -


Latający Smok

Termin angielski: Flying Dragon

Inne niż ludzkie inteligencje galaktyczne.

Astralne E.T. z klasą!

Materiały źródłowe:

 • Ogólny opis koncepcji znajdziesz w Atlantean Secrets, scena 9.25, "Latające Smoki i drabina kosmologiczna".
 • Jest kilka kategorii latających smoków, każdy żyje w swojej własnej "sferze w oddali". Najbardziej bezpośrednio połączone z tradycją Clairvision są latające smoki żyjące poza Otchłanią Głębi i Szczeliną Wieczności (Atlantean Secrets, 1.1) i Duchem Wielkiej Mrówki.

LB

Termin polski: IL


Lekkość

Termin angielski: Levity

Jedna z głównych cech w pracy Clairvision.

Lekkość jest odczuwana jako energia skierowana ku górze i często występuje w połączeniu z radością.

Główne punkty:


Levity

Termin polski: Lekkość


Life

Termin polski: Życie


Light Ether Particles

Termin polski: Cząsteczki Światła Eterycznego


Lords of Destiny

Termin polski: Władcy Przeznaczenia


Lower Complex

Termin polski: Niższy Kompleks


Ładunek

Termin angielski: Charge

Definicja podstawowa

Ładunki są dynamicznymi siłami, stojącymi za emocjami i pragnieniami.

Im mocniejszy bodziec emocjonalny lub pragnienie, tym mocniejszy ładunek.

Główne punkty i mechanizmy

 • Poprzez transformację, ładunki zmieniają się w siłę woli
 • Użyty w liczbie pojedynczej, termin ładunek odnosi się do ładunku podstawowego, albo ładunku macierzystego.

Ładunek Macierzysty

Termin angielski: Mother Charge, or Mother of All Charges

Termin używany jako synonim ładunku podstawowego.


Ładunek Podstawowy

Termin angielski: Root Charge

Definicja

Siła kryjąca się za wszystkimi ładunkami emocjonalnymi i pragnieniami.

Główne punkty i mechanizmy:

 • Ładunek macierzysty znajduje się w toroidzie.

Łącznik

Termin angielski: Connector

Prowadzący w IST jest nazywany "łącznikiem", a jego partner "klientem".

Rolą łącznika jest nawiązanie połączenia z energią i sterownie przebiegiem tego procesu.


- M -


Maska

Termin angielski: Cloak

Spowodowana charakterem, maska jest szczególnym stanem czyjejś energii, który zachęca innych ludzi do reagowania na ten charakter.

Na przykład ludzie lubiący dyskutować przybierają maskę, która powoduję, że inni chcą spierać się z nimi. Ludzie z charakterem ofiary czasami przybierają maskę, która nakłania innych do obrzucania ich obelgami.


Materiały Clairvision

Termin angielski: Clairvision Corpus

Termin "Materiały Clairvision" (CC) odnosi się do wiedzy, z której wywodzi się Szkoła Clairvision. Związane z pracą duchowej alchemii, Materiały Clairvision zawierają zarówno wiedzę opartą na doświadczeniu, jak i wiedzę teoretyczną odnoszącą się do świadomości i tajemnic natury ludzkiej, ze specjalnym naciskiem na transformację.

Materiały Clairvision mają swoje źródło w pradawnej wiedzy, która wywodzi się ze starego kontynentu Atlantydy i która przetrwała w postaci nie-fizycznego archiwum. Legenda o tym archiwum jest powtórzona przez Samuela Sagana w jego powieści Atlantean Secrets.


Matka

Termin angielski: Mother

W Materiałach Clairvision, 'Matka' odnosi się do arcyoświeconej jogi, rodem z Francji, Mirry Alfassa (1878 - 1973), która przez wiele lat był głową aszramu Sri Aurobindo w Pondicherry, w Indiach.

Zauważ, że w Indiach wiele aszramów posiada 'matkę', tj. osobę o spirytualnym wymiarze, której rolą jest wcielanie zasady Matki Uniwersalnej dla mieszkańców aszramu.


Matka Światła

Termin angielski: Mother of the Light

W kosmologii Atlantean Secrets, Matka Światła jest imieniem nadanym Matce Uniwersalnej.


Matka Uniwersalna

Termin angielski: Universal Mother

Definicja podstawowa

żeński aspekt Boskości.

Główne punkty i zasady:

 • W kosmologii Atlantean Secrets, Matka Uniwersalna jest nazywana Matką światłości. Emanacja Matki Uniwersalnej, która jest odpowiedzialna za ewolucję Ziemi jest Smokiem Głębokości ('moja Matka-Smok'), albo Ona-Smok o bezgranicznej mądrości, albo Matką Niekończącej się Nocy i jest często równoznaczna z Morzem Molten.

Medytacja Kanału Gromu

Termin angielski: Thunderwand Meditation

Jedna z głównych technik medytacji Clairvision, stosująca takie cechy jak wewnętrzne światło, wewnętrzny dźwięk i lekkość, oraz kultywująca kanał gromu, jako główny kanał energii ciała.


Melchisedek

Termin polski: Melchizedek


Melchizedek

Termin angielski: Melchisedek

W kosmologii Atlantean Secrets, Lord Melchizedek znaczy Solar Logos. Jest to Boska manifestacja opiekująca się drabiną światów, do której należą istoty ludzkie. Jego żeński odpowiednik to Wielki Smok Głębi, albo inaczej Matka Niekończącej się Nocy. Lord Melchizedek zajmuje szczyt drabiny świata (biegun świadomości). Smok Głębi natomiast znajduje się na samym dole drabiny (biegun materii).


Mental Consciousness

Termin polski: Świadomość Mentalna


Miejsce

Termin angielski: Spot

Miejsca w ciele, które podczas medytacji lub IST, stają się uwrażliwione albo nawet bolesne.

W IST miejsca te dają dostęp do samksara w celu uwolnienia ładunków z nimi związanych.


Mind

Termin polski: Umysł


Mirroring

Termin polski: Odzwierciedlanie


Moc Punktu

Termin angielski: Power of the Point

W pracy Clairvision, siła ta zostaje obudzona poprzez Punkt.

Materiały źródłowe:

 • W książce Atlantean Secrets, 7.20, Felicia tłumaczy: "Moc Punktu jest podstawą rozszerzania świadomości. Pozwala ona ludziom przekroczyć limit ich umysłu i podnieść ich świadomość do świadomości bogów, aniołów i Latających Smoków. Kiedy ludzie zbiliżają się do istot wyższych bez mocy Punktu, są jak mrówki, które próbowałyby odszyfrować hymny Prawa. Mogą je słyszeć z odległości, ale nigdy nie zrozumieją ich znaczenia.".
 • O pierwszym doświadczeniu Szara, odnośnie działania Punktu, można przeczytać w scenie 9, "Szybkość przepływu myśli powyżej mojej głowy jest fenomenalna. To jest tak jakby sto aniołów mówiło do mnie w tym samym czasie. Ale to nie dzieje się w mojej głowie. To jest ponad...". Elyani tłumaczy to: "Skoncentrowana samowiedza".
 • Podczas następnej lekcji, Elyani wyjaśnia, "Aniołowie wszystko wiedzą, a twój Punkt może czytać ich myśli.". (scena 9.26, która zawiera więcej wiadomości na temat supermentalnej świadomości Punktu istot anielskich)
 • "Punkt daje jasność umysłu. Zmienia tępe i głupie ciało astralne w przejrzystą warstwę - intrument bystrości umysłu, samowidzenia i świadomości. Do tego nie są potrzebne pola.". Zapoznaj się z lekcją Punktu w scenie 10.2 i dyskusją na temat Punktu w odniesieniu do pól w Atlantydzie, a także stylem Eisraim rozwijania mocy Punktu.
 • W scenie 12.18, Szar dowiaduje się o trójkątnej blokadzie i deszczach jadu, jak również o metodach używania Punktu w działaniach wojennych.

Molten Sea

Termin polski: Morze Molten


Morze Molten

Termin angielski: Molten Sea

W kosmologii Atlantean Secrets, Morze Molten jest prima materią (pierwotna substancja z której pochodzą wszystkie rzeczy) w formie głównego morza świata bogów.

Materiały źródłowe:

 • Zobacz opis Elyani w Atlantean Secrets, scena 9.12: "Matka światła stworzyła bogów i oni obudzili się w Morzu Molten - taki był pierwszy ranek bogów. Fale zaniosły ich na brzeg i tam zaczęli kreować swój własny świat".

Mother

Termin polski: Matka


Mother Charge, or Mother of All Charges

Termin polski: Ładunek Macierzysty


Mother of the Light

Termin polski: Matka Światła


Myśl Rozpakowana

Termin angielski: Unpacked Thought

Myśl, której zawartość jest w pełni rozwinięta w twojej świadomości.

Zanim myśli zostaną rozwinięte przez umysł, egzystują w formie spakowanej.


Myśl Spakowana

Termin angielski: Packed Thought

Skondensowana myśl, zawartość której nie jest wyrażona, ale jest skoncentrowana w postaci nasienia.

Umysł operuje myślami rozpakowanymi, superumysł operuje myślami spakowanymi.


Myślenie Wertykalne

Termin angielski: Vertical Thinking

Zainspirowane myślokształty, które docierają do umysłu poprzez wertykalność kolumny Ducha.


Myślokształty

Termin angielski: Thought Forms

Astralne kształty, na strukturach których opierają się myśli.


- N -


Nature Enlightenment

Termin polski: Oświecenie poprzez Naturę


Night Practice

Termin polski: Praktyka Nocna


Niższy Kompleks

Termin angielski: Lower Complex

Definicja

Ponieważ ciało eteryczne pozostaje ściśle związane z ciałem fizycznym aż do śmierci, są one razem określane terminem "niższy kompleks". Zobacz także wyższy kompleks.


- O -


Obecność

Termin angielski: Presence

Definicja

Odcień świadomości charakteryzujący daną istotę, np. obecność istoty spirytualnej albo obecność pasożyta energii.

Główne punkty i mechanizmy:

Obecność istot ludzkich jest odbiciem ich Ego w ich psyche.


Oczyszczanie

Termin angielski: Clearing

Definicja

Proces usuwania pasożytów energii z ciała.

Główne punkty i mechanizmy

 • To co my nazywamy oczyszczaniem pasożytów energii, kilka innych systemów nazywa to "uwalnianiem ducha". Określenie to jest unikane przez Materiały Clairvision, ponieważ określenie to zakłada, że cały ludzki duch musi być oczyszczony, podczas gdy w większości wypadków pasożyty energii są tylko fragmentami (Entities, Parasites of the Body of Energy, 9.6).
 • Tylko kwalifikowany oczyszczacz powinien usuwać pasożyty energii z ciała (Entities, Parasites of the Body of Energy, rozdział 15).
 • Oprócz pasożytów energii, proces oczyszczania może być też zastosowany do pewnych struktur, które się wykrystalizowały z energii klienta, ale są ciągle do niej przywiązane. Zobacz pasożyty energii - tryb postępowania.

Odzwierciedlanie

Termin angielski: Mirroring

Część z arsenału technik używanych w IST.

Odzwierciedlanie jest procesem, w którym łącznik i klient zamieniają się na chwilę rolami. Zamiast odpowiadać na pytania łącznika, klient zadaje pytanie, tak jakby on był łącznikiem. Łącznik odpowiada na pytanie, tak jakby on był klientem.

Podczas odzwierciedlania, nie wahaj się być teatralnym naśladując ton głosu i postawę swojego partnera - to ćwiczenie może być wtedy bardzo odkrywcze.


Ona-Smok

Patrz: Smok


Oświecenie

Termin angielski: Enlightenment

Stany jedności z Bogiem

Z powodu ich alchemicznej perspektywy, Materiały Clairvision ustanawiają jasną różnicę pomiędzy przedpersonalnymi a transpersonalnymi stanami oświecenia.


Oświecenie poprzez Naturę

Termin angielski: Nature Enlightenment

Łączenie się z siłami Natury, w wyniku którego jednoczymy się z Boskością.

Główne punkty i mechanizmy:

Materiały źródłowe:

 • film Kevina Costnera Tańce z Wilkami, daje świetny obraz sprzeczności pomiędzy kulturą personalną a kulturą oświecaną poprzez Naturę - skażenie kultury personalnej rujnuje piękno Ziemi.
 • Siły szamanizmu opierają się na oświeceniu poprzez Naturę.

Oświecenie Przedpersonalne

Termin angielski: Prepersonal Enlightenment

Definicja podstawowa

Proces łączenia się z Boskością, podczas którego ma miejsce całkowity zanik indywidualności.

Główne formy oświecenia przedpersonalnego to:

 • jednoczenie się z Absolutem, tak jak w stanach samadhi w tradycji hinduskiej albo w buddyjskiej nirwanie
 • Oświecenie poprzez Naturę


Oświecenie Transpersonalne

Termin angielski: Transpersonal Enlightenment

Stan, w którym Ego jest zjednoczone z Boskością, jednocześnie zachowując indywidualność - w przeciwieństwie do oświecenia przedpersonalnego, w którym cała indywidualność zanika i tylko Jaźń pozostaje.


- P -


Packed Thought

Termin polski: Myśl Spakowana


Pact

Termin polski: Pakt


Pakt

Termin angielski: Pact

Decyzja powzięta w przeszłości przez wyższy aspekt istoty ludzkiej. Decyzja ta jest wiążąca, gdyż nie-fizyczne istoty były wzięte za świadków.

Negatywne pakty mogą być tylko rozwiązane poprzez oczyszczanie, z powodu tajemnej natury sił, które je scementowały.


Pasożyt Energii - Negatywna Energia

Termin angielski: Entity

Definicja podstawowa

Pasożyty energii są pewnym rodzajem energii negatywnych w ciele.

W Materiałach Clairvision główna rozprawa o pasożytach energii znajduje się w książce Samuela Sagana Entities, Parasites of the Body of Energy.

Główne mechanizmy:

 • Większość pasożytów energii jest fragmentami pochodzącymi z ciała astralnego zmarłej osoby (Entities, Parasites of the Body of Energy, rozdział 4 i 5).

Pasożyty Energii - Tryb Postępowania

Termin angielski: Entity Mode

Definicja

W tym trybie postępowania energię albo strukturę traktuje się tak jakby była pasożytem, nawet jeżeli nim nie jest.

Glówne punkty i mechanizmy

W IST tryb ten jest stosowany do pewnych energii negatywnych, albo nawet energii niepasożytniczych, ponieważ postępowanie jest najskuteczniejsze wtedy, kiedy traktujemy je tak, jakby były pasożytami. Tak więc klient bada, czy ta energia powoduje pożądania i obserwuje ją podczas codziennych czynności. Pod koniec okresu obserwacji energia może być oczyszczona, zależnie od okoliczności.

Materiały źródłowe:

 • Metoda używana do badania pasożytów energii/negatywnych energii, zobacz Entities, Parasites of the Body of Energy, rozdział 14.

Personal Stage

Termin polski: Etap Personalny


Petals of the Heart (Technique of the - )

Termin polski: Płatki Serca (Technika)


Physical Mental Consciousness

Termin polski: Świadomość Fizyczno-Mentalna


Płatki Serca (Technika)

Termin angielski: Petals of the Heart (Technique of the - )

Proces, który ma na celu zidentyfikowanie i wyeliminowanie blokad energii, zlokalizowanych w centrum energetycznym serca.


Point

Termin polski: Punkt


Pola Pokoju

Termin angielski: Fields of Peace

Definicja podstawowa

W kosmologii Atlantean Secrets, Pola Pokoju albo Świat który Nadejdzie, są przeobrażonym światem, w którym ludzkość będzie mieszkać po skończeniu swojej ewolucji na Ziemi.

Główne punkty i mechanizmy:

 • "Rzeczy materialne w świecie współczesnym są skupiskami elementali - tych elementali, które są spenetrowane przez chaos i zawsze ulegają rozkładowi. Materialność Pól Pokoju jest czysta." (to znaczy wolna od nieuporządkowanej zasady chaosu). Zobacz wytłumaczenie Gervina w Atlantean Secrets, 9.27.
 • W scenie 9.27 należy zauważyć, że kiedy tylko wspomina się o Polach Pokoju, to także mówi się o mocach ciemności. To dlatego, że "w świecie który Nadejdzie, nie będzie chaosu ani mocy ciemności". Moce ciemności stracą swoje panowanie nad ludzkością. Dlatego też, czym bliżej ludzie będą przejścia do Pól Pokoju, tym więcej oporu będą doświadczać ze strony mocy ciemności. Kulminacją tego oporu będą wojny Apokalipsy.
 • "Wielu wspaniałych mędrców, którzy poświęcili się dla ewolucji Ziemi osiedliło się w Polach Pokoju". (Atlantean Secrets, 9.27). Tak więc Matka mówiła, że Sri Aurobindo po opuszczeniu swojego ciała zamieszkał w "Subtelnym świecie Fizycznym", a termin ten jest równoznaczny z naszymi Polami Pokoju. Gervin tłumaczy "Z Pól Pokoju, Wielcy Mędrcy mogą pomagać Ziemi. Mogę oni zsyłać siły do materialnego świata i pomóc ludziom osiągnąć świadomość prowadzącą do świata który Nadejdzie. Dlatego więc Pola Pokoju są wspaniałą lokalizacją dla naszego archiwum i zespołu ludzi, którzy się nim opiekują."
 • W scenie 14.7, podczas dyskusji o Ahrimanie, Gervin tłumaczy: "Pola Pokoju już istnieją. Możesz sobie wyobrazić, że pewnego dnia ludzkość przeprowadzi się do nich, całkiem podobnie, jak rodzina przeprowadza się do nowego domu. W rzeczywistości ta analogia jest zbyt prosta. Pola Pokoju istnieją na bardziej wyrafinowanym poziomie wibracji niż świat fizyczny. Żeby być zdatnym do życia w Polach Pokoju, ludzie muszą podnieść swój poziom wibracji, to jest zmienić swoją naturę i udoskonalić swoje nośniki świadomości. Kiedy to uczynią, świat wokoło nich się zmieni i stanie się bardziej jak w Polach Pokoju ....i pewna część świata fizycznego i jego mieszkańcy będą wzniesieni na poziom świata który Nadejdzie; reszta będzie porzucona i pozostaną jako męty.". Sięgnij do tej ważnej sceny po więcej szczegółów na temat relacji pomiędzy przejściem do Pól Pokoju a wojnami Apokalipsy.

Pole

Termin angielski: Field

Znaczenie ogólne

Przestrzeń, w której jest utrzymywana energia.

Dodatkowe znaczenia:

 • Pola w Atlantydzie były głównym źródłem energii, używanym przez mieszkańców Atlantydy.
 • Technika Clairvision pobudzania energii Ducha w przestrzeni pomiędzy równolegle trzymanymi dłońmi.

Materiały źródłowe:

Pola Atlantydy

 • Pola Atlantydy są przedstawiane w Atlantean Secrets. Główny opis znajduje się w rozprawie Gervina w scenie 9.10, z dalszym wytłumaczeniem Lehrmona zawartym w scenie 9.16. Te dwie sceny zawierają dużo wiedzy ezoterycznej i tłumaczą w detalach jak i dlaczego Atlantyda upadła.
 • W scenie 11.6. Szar uczy się jak operować polami Punktu poprzez superumysł.
 • W 12.26 dowiadujemy się
 • szczegółów funkcjonowania pól, gdzie Ferman uczy Szara tworzenia pól muzycznych.

Power of the Point

Termin polski: Moc Punktu


Praca

Termin angielski: The Work

W różnych nurtach duchowego rozwoju, zarówno w tradycji zachodu jak i wschodu, nie jest rzadkością, że spirytualni poszukiwacze mówią o swoim podążaniu jako o "pracy". I tak określenie "praca Clairvision" nawiązuje do wdrażania różnych procesów jakie ta szkoła oferuje. Jest to też zgodne ze zwyczajem zachodnich alchemików, którzy mówili o swojej sztuce opus, co po łacińsku znaczy "praca".

Różne szkoły i kierunki duchowego doskonalenia się mają rozmaite style pracy, ze szczególnymi zasadami, metodami i celami do osiągnięcia.


Praktyka Nocna

Termin angielski: Night Practice

Zestaw technik, mających za zadanie wywołać metafizyczny sen (w którym jest zachowana świadomość) i przygotować ciała subtelne do podróżowania astralnego.

Materiały źródłowe:

Główny opis znajduje się w książce Awakening the Third Eye, rozdział 13, 14, i 15.


Prepersonal Enlightenment

Termin polski: Oświecenie Przedpersonalne


Prepersonal Stage

Termin polski: Etap Przedpersonalny


Presence

Termin polski: Obecność


Presencing

Termin polski: Przenikanie


Proces Poszukiwania Źródeł

Termin angielski: Sourcing

Odkrywanie i zrozumienie prawdy, kryjącej się za fasadami i pozorami rzeczy.


Prośba o Dostęp

Termin angielski: Requesting Access

Wypowiadanie swojego imienia, spirytualnej przynależności (szkoła do której należysz) i imienia twojego nauczyciela, w celu otrzymania dostępu do określonej sfery albo przestrzeni świadomości.

Przykłady:

 • Wolfgang Karamazoff, student Szkoły Clairvision, prosi o dostęp
 • Wolfgang Karamazoff, student/uczeń Samuela Sagana, w Szkole Clairvision, prosi o dostęp

Główne punkty i mechanizmy:

 • Zobacz Atlantean Secrets, 5.8, gdzie Szar uczy się jak prosić o dostęp, rezultatem czego jest całkowite przekształcenie jego doznań w podróżach astralnych.

Przenikanie

Termin angielski: Presencing

Przenikanie stanów świadomości albo struktur energii twoją świadomością.


Przetransformowane Ciała

Termin angielski: Transformed Bodies

Definicja

Pochodzące od Ego nośniki, które w rezultacie spirytualnej ewolucji przyjmują funkcje astralnego, eterycznego i w końcu fizycznego ciała.

Te ciała to:


Przetransformowane Ciało Astralne

Termin angielski: Transformed Astral Body

Definicja podstawowa

Tak jak ciało astralne jest nośnikiem reagujących myśli i emocji, tak przetransformowane ciało astralne jest nośnikiem myśli i uczuć pochodzących od Ego.

Materiały źródłowe:


Przetransformowane Ciało Eteryczne

Termin angielski: Transformed Etheric Body

Definicja podstawowa

Ciało eteryczne jest nośnikiem siły życia. Ciało te ulega zanikowi i śmierci, natomiast przetransformowane ciało eteryczne jest nośnikiem wiecznego życia.

Główne punkty:

 • Wg Steinera, przetransformowane ciało eteryczne jest nazywane Duchem życia

Przetransformowane Ciało Fizyczne

Termin angielski: Transformed Physical Body

Kulminacją procesu ewolucji jest przetransformowane ciało fizyczne, kiedy to materia zostaje całkowicie uduchowiona przez Ego.


Przeznaczenie

Termin angielski: Destiny

Zobacz Władcy Przeznaczenia


Punkt

Termin angielski: Point

Definicja podstawowa

Punkt jest pierwszym centrum energii zlokalizowanym w kolumnie Ducha, ponad czakramem korony.

W pracy Clairvision, moc Punktu jest kluczem do superumysłu i innych poszerzonych stanów świadomości.

Główne mechanizmy:

 • W Materiałach Clairvision, żeby uniknąć pomyłki, Punkt, tak jak i moc Punktu - są zawsze pisane z dużej litery P.
 • To poprzez Punkt, świadomość mentalna dociera do ciała fizycznego. Zobacz dokładne wytłumaczenie Elyani w Atlantean Secrets, scena 9.31.

- Q -


Qualities

Termin polski: Cechy


- R -


Rana

Termin angielski: Wound

Definicja

Rana jest najgłębszym bólem w sercu, spowodowanym pierwotną separacją człowieka od Boga.

Materiały źródłowe:

 • Zobacz mit Patagendradassa o ranie w książce Atlantean Secrets, 15.6.

Regresja

Termin angielski: Regression

Definicja

Powracanie do źródła emocjonalnych blokad, w celu uleczenia urazów z wczesnego dzieciństwa albo poprzedniego życia.

Regresja jest jedną z technik w praktyce IST.


Regression

Termin polski: Regresja


Requesting Access

Termin polski: Prośba o Dostęp


Rex Mundi

Termin angielski: Rex Mundi

W Atlantean Secrets, łaciński termin Rex Mundi, "król świata", jest epitetem Ahrimana.

Uzasadnienie tego epitetu jest przedstawione w scenie 14.7.


Rezonans Anielski

Termin angielski: Angelic Resonance

Definicja

Proces Szkoły Clairvision, polegający na "dostrojeniu" się do istot wyższych.

Główne punkty

 • Przy próbach łączności z aniołami, poszukiwacze spirytualni często tracą wielkie okazje. Przede wszystkim często nie rozpoznają odpowiedniego czasu kiedy takie połączenie może być nawiązane. Nawet kiedy nawiążą jakiś kontakt, to jest on przeważnie słaby i oparty na błędnych podstawach. Rezultatem tego jest to, że otrzymują tylko bardzo drobną część tego, co mogliby dostać od anioła.
 • Proces rezonansu anielskiego uczy jak rozpoznać kiedy zbliża się obecność anioła i sposób na rezonans z jego wzniosłą obecnością. Szczególne gesty rąk (porównywalne do mudr w hinduskiej i tybetańskiej tradycji) są używane aby wzmocnić to połączenie. Rezonans następuje poprzez zastosowanie takich cech jak lekkość i radość w sercu.

Ritual

Termin polski: Rytuał


Root Charge

Termin polski: Ładunek Podstawowy


Rozpad

Termin angielski: Shattering

Definicja podstawowa

Rozpad odnosi się do dezintegracji ciała astralnego, zachodzącej po śmierci.

Główne mechanizmy:

 • Niektóre fragmenty, które pochodzą z tego rozpadu przemieniają się w pył, inne stają się negatywnymi energiami-pasożytami. Zobacz Entities, Parasites of the Body of Energy, rozdział 4 i 5.
 • Rozpad ciała astralnego jest jedną z głównych przyczyn, z powodu której ludzie nie pamiętają swoich poprzednich wcieleń. Zobacz Regression, Past-Life Therapy for Here and Now Freedom, rozdział 8.

Rytuał

Termin angielski: Ritual

W Materiałach Clairvision, termin rytuał ma dokładne znaczenie: obrządek, w którym następuje połączenie z istotami nie-fizycznymi.

Główne punkty i mechanizmy:

 • W języku Clairvision termin "rytuał" ma inne znaczenie niż współczesne znaczenie tego słowa, używanego w różnych sytuacjach, jak np. utrata pierwszego zęba, czy palenie pamiętników, co jest może symboliczne, ale wg Clairvision nie kwalifikuje się jako rytuał.
 • Oczyszczanie pasożytów energii jest jednym z rytuałów Clairvision, ponieważ opiera się na połączeniu z wyższymi istotami Wielkiego światła. Podczas tego rytuału negatywna energia jest składana w ofierze.

- S -


Samoistnienie

Termin angielski: Beingness

Stan samoistnienia.

Bardzo czysta forma świadomości, w której jest tylko bycie.


Samoświadomość

Termin angielski: Awareness

Definicja podstawowa

Kiedy świadomość zdaje sobie sprawę, że jest świadoma, wtedy jest samoświadomością.

Główne punkty:

Głównym celem pracy Clairvision jest osiągnięcie stałego stanu świadomości w różnych centrach energii.


Samskara

Termin angielski: Samskara

Definicja podstawowa

Samskary to ślady pozostawione w psychice przez emocjonalnie naładowane przeżycia.

Ogólne przedstawienie samksar i ich mechanizmów znajduje się w książce Regression, Past-Life Therapy for Here and Now Freedom, rozdział 1 i 2.


Sandman Effect

Termin polski: Efekt Sandmana


Ścieżka Czasu

Termin angielski: Time Track

Przeznaczenie człowieka - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - postrzegane jako linia.


Seeingness

Termin polski: Stan Wizji


Sfery

Termin angielski: Spheres

Definicja podstawowa

Światy albo szczeble egzystencji.

Kosmologiczna drabina w Atlantean Secrets składa się z:

 • sfer Boskości
 • sfer bliskości
  • sfer trójkąta (=światy bogów)
  • światów pośrednich
  • królestwa, albo świata materialnego
 • światów podziemi
 • sfer Niskości (identycznych jak sfery Boskości)

Shattering

Termin polski: Rozpad


She-Dragon

Termin polski: Ona-Smok


Słowo

Termin angielski: The Word

Twórcza siła Boskości zamanifestowana w stworzeniu świata, jak to jest wspomniane w pierwszych wersetach Ewangelii św. Jana:

"Na początku było Słowo i Słowo było z Bogiem i Słowo stało się Bogiem".

Źródło Życia, stracone przez istoty ludzkie podczas upadku, a które może być odzyskane poprzez ewolucję duchową.

"W Nim było Życie i Życie było Światłem ludzi.", św Jan, 1:4.


Smok

Termin angielski: Dragon

Na poziomie indywidualnym, smok to siła niższych czakramów. Manifestuje on potencjał sił życia, pragnień, pasji, nieokrzesanych energii, łącznie z energią seksualną, intensywnością, ukrytą żywotnością i ostatecznie siłą woli.

Za i ponad indywidualnym smokiem, kryje się Smok Uniwersalny, nieograniczona siła wszechświata.

W kosmicznym znaczeniu, Smok jest siłą Kosmicznych Wód. Jest podobny do en to pan, "Jedność, całość", które to Gnostycy przedstawiają jako węża połykającego własny ogon - symbol później przyjęty przez alchemików jako reprezentacja prima materia, substancji z której powstał wszechświat.

Główne punkty:

 • W kosmologii Atlantean Secrets, Smok jest rodzaju żeńskiego. Matka Smok jest Matką Niekończącej się Nocy, jest Ziemską manifestacją "Matki Światła" albo Matki Uniwersalnej.

Soul Forces of Enlightenment

Termin polski: Duchowe Cnoty Oświecenia


Sourcing

Termin polski: Proces Poszukiwania Źródeł


Spheres

Termin polski: Sfery


Spot

Termin polski: Miejsce


Stan Wizji

Termin angielski: Seeingness

Aby zaistniała percepcja, musi być:

 1. osoba postrzegająca
 2. obiekt postrzegany
 3. proces, w którym osoba postrzegająca poznaje obiekt postrzegania

W przypadku wizji, ten trzeci element jest nazywany stanem wizji. Stan wizji jest jedną z głównych cech charakterystycznych w pracy Clairvision.


Stream

Termin polski: Strumień


Strumień

Termin angielski: Stream

W kosmologii Atlantean Secrets, strumienie są prądami energii, które płyną poprzez kosmiczne sfery. Strumienie mają się tak do przestrzeni sfer, jak meridiany do ciała ludzkiego.

Zobacz Atlantean Secrets, 9.16, jedną z głównych scen, w której Lehrmon tłumaczy jak energia pól była czerpana ze strumieni i gdzie również daje inne przykłady ich kosmicznego wymiaru.


Supermind

Termin polski: Superumysł


Superumysł

Termin angielski: Supermind

Niezwykle szybkie funkcjonowanie mentalne. Wieloprocesowa inteligencja, przekraczająca możliwości zwykłego, ludzkiego umysłu.

Główne punkty i mechanizmy:

 • w pracy Clairvision, superumysł jest kultywowany poprzez moc Punktu
 • pierwsze doświadczenie superumysłu przez Szara jest opisane w Atlantean Secrets, scena 11.6.

Świadomość Fizyczno-Mentalna

Termin angielski: Physical Mental Consciousness

Definicja

Świadomość mentalna odzwierciedlona w ciele fizycznym.

Główne punkty:

 • Mentalna świadomość składająca się z myśli i emocji, ma miejsce w ciele astralnym. Na jawie, nasze myśli i emocje nie są czystymi energiami astralnymi, ale tylko odbiciem astralnych myśli i emocji w naszym ciele fizycznym (Planetary Forces, Alchemy and Healing, 16.9, i Entities, Parasites of the Body of Energy, 4.3)

Świadomość Mentalna

Termin angielski: Mental Consciousness

Definicja

Świadomość ciała astralnego, w której mają miejsce myśli i emocje.

Główne punkty:

 • W Materiałach Clairvision, terminy umysł, mind, manas, świadomość mentalna i reagujący umysł są synonimami
 • Ciało astralne jest nośnikiem świadomości mentalnej
 • świadomość mentalna obejmuje zarówno myśli jak i emocje, patrz Subtle Bodies, the Fourfold Model, sekcja 7.4.
 • W ciele fizycznym świadomość mentalna staje się świadomością fizyczno-mentalną.

Świat który Nadejdzie

Termin angielski: World to Come

W kosmologii Atlantean Secrets, Świat który Nadejdzie jest często utożsamiany z Polami Pokoju.


Światy Pośrednie

Termin angielski: Intermediary Worlds

Sfery astralne znajdujące się pomiędzy światem fizycznym a światami bogów. Światy pośrednie są równoważne z bhuvar-loka w tekstach Sanskrytu.


Sznur

Termin angielski: Cord

Definicja podstawowa

Termin "sznur" w języku Clairvision odnosi się do niewłaściwego eteryczno/astralnego połączenia wiążącego dwoje ludzi.

Sznury są badane i oczyszczane w podobny sposób jak pasożyty energii.

Wytłumaczenie sznurów znajdziesz w Entities, Parasites of the Body of Energy, rozdział 11.


- T -


Teurgia

Termin angielski: Theurgy

Sztuka wzywania istot anielskich.

Materiały źródłowe:

 • "Styl Eisraim teurgii jest oparty na Punkcie, z pewną liczbą dodatkowych odmian i instrumentów świadomości", tłumaczy Gervin w książce Atlantean Secrets, scena 12.18.

The Archetype

Termin polski: Archetyp Ego


The Toroid

Termin polski: Toroid


The Word

Termin polski: Słowo


The Work

Termin polski: Praca


Theurgy

Termin polski: Teurgia


Thought Forms

Termin polski: Myślokształty


Thunderwand

Termin polski: Kanał Gromu


Thunderwand Meditation

Termin polski: Medytacja Kanału Gromu


Time Track

Termin polski: Ścieżka Czasu


Toroid

Termin angielski: The Toroid

Definicja

W pracy Clairvision, 'toroid' jest główną strukturą energii, ulokowaną w okolicy krocza i odbytu.

Toroid utrzymuje ładunek podstawowy i pełni funkcję bramy prowadzącej do mocy Kosmicznych Wód i do Smoka.

Główne punkty i mechanizmy:

 • W energii ciała znajduje się kilka struktur o kształcie toroidalnym. Aby uniknąć pomyłki, toroid zawsze odnosi się do struktury u podstawy tułowia.
 • Zobacz także wielki toroid
 • W Atlantean Secrets, toroid jest nazwany "bramą Wód". Przez tę bramę Wielcy Wojownicy wciągali podmuchy (albo oddech) Smoka ("The Book of the Great Dragon of the Deep", 6.15 i 6.16).

Transformacja Procesu Myślenia

Termin angielski: Transformation of Thinking

Proces rozpoczynający się percepcją myślokształtów, przenikaniem i myśleniem wertykalnym. Wyższe stopnie tego procesu zajmują się mocą Punktu, alchemią jadu i odkrywaniem częstotliwości superumysłu.


Transformation of Thinking

Termin polski: Transformacja Procesu Myślenia


Transformed Astral Body

Termin polski: Przetransformowane Ciało Astralne


Transformed Bodies

Termin polski: Przetransformowane Ciała


Transformed Etheric Body

Termin polski: Przetransformowane Ciało Eteryczne


Transformed Physical Body

Termin polski: Przetransformowane Ciało Fizyczne


Transpersonal Enlightenment

Termin polski: Oświecenie Transpersonalne


Triangular Seal

Termin polski: Trójkątna Blokada


Trójkątna Blokada

Termin angielski: Triangular Seal

Trójkątna blokada, to technika mocy Punktu wg stylu Eisraim, która czyni Punkt nieprzenikliwym dla deszczów jadu.

Zobacz Atlantean Secrets, scena 12.18, gdzie Gervin wtajemnicza Szara w trójkątną blokadę.


- U -


Umysł

Termin angielski: Mind

Patrz Świadomość Mentalna


Universal Mother

Termin polski: Matka Uniwersalna


Unpacked Thought

Termin polski: Myśl Rozpakowana


Upadek

Termin angielski: Fall

Definicja

Złożony zbiór wydarzeń, w wyniku których istoty ludzkie:

 • utraciły swoje połączenie z Bogiem
 • zostały podzielone na rodzaj żeński i męski (i w ten sposób utraciły cechę dwupłciowości hermafrodytów)
 • zeszły do egzystencji materialnej
 • zaczęły doświadczać śmierci i reinkarnacji

Materiały źródłowe:

 • Szerszy opis mechanizmów upadku jest przedstawiony w Subtle Bodies, the Fourfold Model, rozdział 22.
 • Punkt widzenia Nagów jest pokazany w Atlantean Secrets, scena 10.5, gdzie Vasouk opowiada mit o stworzeniu wszechświata.

Upper Complex

Termin polski: Wyższy Kompleks


- V -


Vastness

Patrz: Ciało Rozległe


Venom

Termin polski: Jad


Venom Shower

Termin polski: Deszcz Jadu


Vertical Thinking

Termin polski: Myślenie Wertykalne


Verticality

Termin polski: Wertykalność


Vortex

Termin polski: Wir


Vroofing

Termin polski: Wrufing


- W -


Wand

Patrz: Kanał Gromu


Wertykalność

Termin angielski: Verticality

Wertykalność jest jedną z zasadniczych charakterystyk Ducha.

Istoty ludzkie poprzez wertykalność Ducha otrzymują siłę i inspirację pochodzącą z wyższych sfer świadomości.

Główne punkty i mechanizmy:

 • W Atlantean Secrets, termin 'czysta fontanna', odnosi się do wertykalności, a szczególnie do inspirującego aspektu wiedzy wertykalnej.

White Line

Termin polski: Biała Linia


Wielki Toroid

Termin angielski: Grand Toroid

Definicja

Wielki toroid jest strukturą kanałów energii w kształcie toroidu, podtrzymującą całą budowlę ludzkiego ciała subtelnego.

Glówne punkty i mechanizmy:

 • Wielki toroid jest skupiony na kanale gromu i obejmuje tułów i głowę.
 • Wielki toroid jest nazywany tak dla odróżnienia go od toroidu, który znajduje się u podstawy tułowia i mieści w sobie ładunek macierzysty.

Wiercenie

Termin angielski: Drilling

Aktywne wirowanie poprzez tunel-wir.

Główne punkty i mechanizmy:

Aby wiercić w przód, należy wirować zgodnie ze wskazówkami zegara.


Will

Termin polski: Wola


Wir

Termin angielski: Vortex

Definicja

Podczas medytacji, będąc w przestrzeni, wiry i ich siły wirowe pomagają przemieszczać się naprzód lub do tyłu i przenosić świadomość z jednego miejsca w przestrzeni do drugiego.

Mechanizmy:

 • Wiry są czasami postrzegane jako tunele, w których "spadasz" do przodu lub do tyłu.

Władcy Przeznaczenia

Termin angielski: Lords of Destiny

Anioły wywierające wpływ na losy ludzi.

Główne punkty i mechanizmy:

 • Wpływ Władców Przeznaczenia na istoty ludzkie nie jest ciągły, lecz raczej ogranicza się do krótkich i wyjątkowo ważnych momentów, które są nazywane karmiczną wymianą.

Woda

Termin angielski: Water

Patrz: Kosmiczna Woda


Wola

Termin angielski: Will

Siła poprzez którą świadomość zdobywa i manifestuje się.


World to Come

Termin polski: Świat który Nadejdzie


Wound

Termin polski: Rana


Wrota Wód

Termin angielski: Gate of the Waters

W Atlantean Secrets, 'Wrota Wód' są nazwą na toroid, centrum energii znajdujące się u podstawy tułowia.


Wrufing

Termin angielski: Vroofing

Definicja podstawowa

Fale przypływu sił z niższych czakramów.

Manifestacja mocy Smoka.

Materiały źródłowe:

 • Zobacz Atlantean Secrets, 6.3 ('Taniec Smoka'), gdzie Szar pierwszy raz doświadcza wrufingu na dużą skalę, podczas jego inicjacji w świątyni Vulcan.
 • Zobacz również pierwszą wizytę Szara nad morzem prima materia (Morze Molten w światach Podziemi) w Atlantean Secrets, 10.7: "To była miłość od pierwszego wejrzenia do Smoka... Nigdy przedtem nie odczuwałem tak wielkiej siły. Wrufing były dziki, niesamowity, głęboki i tajemniczy."
 • Dla zaznajomienia się z autentycznym wrufingiem, zobacz opis pływania Maryani w Morzu Błyskawicy, scena 10.9.

Wyższe Ego

Termin angielski: Higher Ego

W Materiałach Clairvision terminy Ego i Wyższe Ego mają takie samo znaczenie.


Wyższa Jaźń

Termin angielski: Higher Self

Stan czystego istnienia, lub is-ness, pozbawiony jakiegokolwiek sensu indywidualności.
Jest to transcendentalna część istot ludzkich.

W języku Clairvision terminy Jaźń (ang. Self) i Wyższa Jaźń są synonimami.


Wyższy Kompleks

Termin angielski: Upper Complex

Definicja

Określenie "wyższy kompleks" odnosi się do ciała astralnego i Ego. Zobacz także niższy kompleks.


- XYZ -


Zarodek Woli

Termin angielski: Embryo of Will

Definicja podstawowa

Zlokalizowany 2-3 cm poniżej pępka, zarodek woli jest równocześnie motorem pożądań, jest także nasieniem woli w człowieku.

W Materiałach Clairvision, zarodek woli jest czasami również nazywany "embrionem", albo "centrum woli".

Życie

Termin angielski: Life

Pisane z małej litery "ż", życie odnosi się do siły życia ciała eterycznego.

Pisane z dużej litery "Ż", Życie jest modalnością Ducha. Odnoszą się do niego pierwsze wersety ewangelii św. Jana: "W Nim było Życie i Życie było Światłem ludzi".I w ten sposób kończy się ten glosariusz.