Słownictwo Clairvision

Glosariusz terminów używanych w pracy Clairvision.

Polish Translation of A Language To Map Consciousness, by Samuel Sagan

Tłumaczenie z języka angielskiego: Krystyna Wydner i Adam Błażejewski, Sydney 1997

© Prawa autorskie zastrzeżone przez Samuel Sagan, 1996, 2004
Clairvision jest zarejestrowaną nazwą Szkoły Clairvision.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ- A -


Ahriman

Termin angielski: Ahriman

Definicja podstawowa

Upadły archanioł, moc ciemności, której domeną jest świat materialny.

Materiały źródłowe:Alchemia Wewnętrzna

Termin angielski: Inner Alchemy

Transformacja świadomości poprzez transformację energii.

Celem wewnętrznej alchemii Clairvision jest zbudowanie ciała nieśmiertelnego.


Am-ness

Termin angielski: Am-ness

Definicja

Doświadczenie stanu "Ja jestem"

Poziom doświadczenia, w którym bycie jest obdarzone sensem indywidualności, w odróżnieniu od bezosobowego jestestwa.


Ancient Days of the Earth

Termin polski: Czasy Pradawne Ziemi


Angelic Resonance

Termin polski: Rezonans Anielski


Archetyp

Termin angielski: Archetype
Archetypy są to doskonałe prototypy, od których pochodzą zarodki rzeczy i istot.
Raz stworzone, wszystkie rzeczy i istoty rozwijają się w kierunku doskonałości swoich archetypów.


Archetyp Ego

Termin angielski: The Archetype

Całkowicie rozwinięte i oświecone Ego, wraz ze wszystkimi jego transformacjami (przetransformowanymi ciałami).


Astral Body

Termin polski: Ciało Astralne


Atom

Termin angielski: Atom

Definicja podstawowa

Punkt, w którym świadomość może uwewnętrznić się i w ten sposób pozwala na dostęp do wyższych stref.

Główne mechanizmy


Atom Effect

Termin polski: Efekt Atomu


Awareness

Termin polski: Samoświadomość


- B -


Beingness

Termin polski: Samoistnienie


Biała Linia

Termin angielski: White Line

Cienki jak włos kanał energii Ducha i Ego, znajdujący się w samym centrum kanału gromu.


Blob

Termin angielski: Blob

Stan istot ludzkich w dalekiej przeszłości, przed i wkrótce po upadku.

Także ktoś, komu brakuje woli i charakteryzuje się cechami przedpersonalnymi.

Główne punkty:


Blobbing Around

Blobbing Out

Termin polski: Blobowanie


Blobowanie

Termin angielski: Blobbing Around, Blobbing Out

Żargon Clairvision, określający zachowanie podobne do przedpersonalnego blobu.

Nie wystarczy pozostawać w łóżku i nic nie robić, żeby prawdziwie blobować. Trzeba być jeszcze w pewnym nastroju. Kiedy się jest w takim nastroju, jest możliwe spędzać całe dnie na blobowaniu, kryjąc się za fasadą aktywności, albo po prostu leżeć na plaży, albo oglądać telewizję.


Bodies - an overview...

Termin polski: Ciała - Przegląd...


Body of Immortality

Termin polski: Ciało Nieśmiertelne


Body of Vastness

Termin polski: Ciało Rozległe


Bramy Energetyczne

Termin angielski: Gateways

Definicja podstawowa

Bramy energetyczne są centrami energii ciała eterycznego. Punkty te są analogiczne do punktów akupunktury i do marmanas w tradycji hinduskiej.

Główne punkty i mechanizmy:


- C -


Capital Letters

Termin polski: Duże Litery


Cathedra

Termin polski: Katedra


Cechy

Termin angielski: Qualities

Definicja

Cechy świadomości takie jak wewnętrzne wibracje, wewnętrzne światło i wewnętrzny dźwięk.

Cechy te używane są także poza medytacją, w celu nawiązywania połączenia i dostrajania się do rzeczy lub istot.


Central Channel

Termin polski: Kanał Centralny


Centrum Energii

Termin angielski: Device

Definicja

Centrum energii albo spirytualna zasada, używane jako punkt skupiający świadomości i główne narzędzie transformacji.

Główne punkty:

W początkowej pracy Clairvision, to skupienie energii polega na byciu świadomym trzeciego oka, podczas wszystkich swoich czynności.

W późniejszej pracy to bycie świadomym poszerza się na inne centra energii. Główna zasada jednak nadal polega na wyrobieniu sobie stałej świadomości danego centrum energii.


Charakter

Termin angielski: Character

Definicja

Podosobowość, albo część ciała astralnego, która posiada swoje własne emocje, cechy charakterystyczne duszy i pragnienia.

Główne punkty:


Charge

Termin polski: Ładunek


Chord

Termin polski: Sznur


Ciała - Przegląd...

Przegląd części składowych anatomii subtelnej wg Szkoły Clairvision.

Termin angielski: Bodies - overview...

Współczesny człowiek składa się z 4 części:

W rezultat ewolucji duchowej, ciała te przekształcają się w:

Termin "ciało nieśmiertelne" odnosi się do jednego, albo do wszystkich trzech wyżej wymienionych przetransformowanych ciał. Gdy tylko dostateczna część przetransformowanego ciała astralnego jest skrystalizowana, następuje ciągłość świadomości i pamięci z jednego życia do drugiego. Dalsze oświecenie zachodzi poprzez dalszy rozwój przetransformowanego ciała eterycznego i fizycznego.

Inne ciała wspomniane w Materiałach Clairvision:

Ciała wspomniane w innych tradycjach:


Ciało Astralne

Termin angielski: Astral Body

Definicja podstawowa

Ciało astralne jest nośnikiem myśli i emocji.

Główne mechanizmy


Ciało Eteryczne

Termin angielski: Etheric Body

Definicja podstawowa

Warstwa siły życia.

Ciało eteryczne może być porównane do prana-maya-kosha, "otoki utworzonej z prany" w tradycji hinduskiej i Qi w tradycji chińskiej.

Główne mechanizmy:

Ciała eteryczne i fizyczne są ściśle ze sobą powiązane aż do śmierci. Dlatego wg Clairvision, ciało eteryczne i ciało fizyczne są często rozważane razem jako "niższy kompleks", w przeciwieństwie do "wyższego kompleksu", składającego sią z ciała astralnego i Ego.


Ciało Nieśmiertelne

Termin angielski: Body of Immortality

Patrz także Archetyp

Definicja podstawowa

Termin "ciało nieśmiertelne" odnosi się do nośnika świadomości, który nie ulega zmianie, nie rozpada się po śmierci i w którym indywidualna świadomość zachowuje w pamięci kontynuację egzystencji, celu, wiedzy z jednego życia do drugiego.

Zgodnie z czterowarstowym modelem ciał subtelnych u ludzi, Ego trwa wiecznie. Ciało nieśmiertelne składa się z nośników, które są nasycone światłem Ego. Są to: przetransformowane ciało astralne, przetransformowane ciało eteryczne i na końcu przetransformowane ciało fizyczne.

Budowanie ciała nieśmiertelnego jest jednym z głównych celów pracy w Szkole Clairvision.

Materiały źródłowe:


Ciało Rozległe

Termin angielski: Body of Vastness

Ciało rozległe, to nie ciało lecz stan, w którym czujesz swoją energię rozciągającą się na setki metrów od twojego fizycznego ciała.


Ciemność Widzialna

Termin angielski: Darkness Visible

W kosmologii Atlantean Secrets, ciemność widzialna to przestrzeń astralna, położona najbliżej świata fizycznego. Ciemność widzialna jest pierwszą strefą światów pośrednich.

Termin ten został zaczerpnięty z tradycji Masonów.


Clairvision Corpus (CC)

Termin polski: Materiały Clairvision


Clear Fountain

Termin polski: Czysta Fontanna


Clearer, or Entity Clearer

Termin polski: Czyściciel


Clearing

Termin polski: Oczyszczanie


Client

Termin polski: Klient


Cloak

Termin polski: Maska


Column of Spirit

Termin polski: Kolumna Ducha


Complex

Termin polski: Kompleks


Conception Vessel

Termin polski: Kanał Poczęcia


Connector

Termin polski: Łącznik


Cord

Termin polski: Sznur


Corpus

Patrz: Materiały Clairvision


Cosmic Fire

Termin polski: Kosmiczny Ogień


Cosmic Water

Termin polski: Kosmiczna Woda


Cosmogony

Termin polski: Kosmogonia


Cosmology

Termin polski: Kosmologia


Crystallisation

Termin polski: Krystalizacja


Custard

Termin angielski: Custard

Prosta, powierzchowna i podobna do miłości energia, przeciwieństwo prawdziwej, bezwarunkowej miłości.

Energia custard jest często używana do manipulowania uczuciami innych.


Czasy Pradawne Ziemi

Termin angielski: Ancient Days of the Earth

W kosmologii Atlantean Secrets, Czasy Pradawne Ziemi odnoszą się do epoki, która poprzedzała Atlantydę.

Materiały źródłowe:


Cząsteczki Światła Eterycznego

Termin angielski: Light Ether Particles

W ćwiczeniach związanych z trzecim okiem, termin "cząsteczki światła eterycznego" odnosi się do mikroskopijnych punktów światła, które są dostrzegalne w przestrzeni astralnej.


Czysta Fontanna

Termin angielski: Clear Fountain

W powieści Atlantean Secrets, termin czysta fontanna odnosi się do wiedzy wertykalnej.

Główne punkty i mechanizmy:

Patrz Atlantean Secrets, scena 5.7, gdzie Szar pierwszy raz dowiaduje się o czystej fontannie.

ściśle mowiąc, czysta fontanna jest wiedzą, która przychodzi do nas poprzez wertykalność. Bardziej ogólnie, wertykalność i czysta fontanna są równoznaczne.


Czyściciel

Termin angielski: Clearer

Definicja

Ktoś, kto został wtajemniczony jak usuwać pasożyty energii z ciała.

Główne punkty i mechanizmy


- D -


Darkness Visible

Termin polski: Ciemność Widzialna


Deflection

Termin polski: Defleksja


Defleksja

Termin angielski: Deflection

W IST, mechanizm przeciwdziałania, poprzez który klient przerzuca swoje emocje na łącznika, żeby uniknąć ich odczuwania.


Destiny

Termin polski: Przeznaczenie


Deszcz Jadu

Termin angielski: Venom Shower

Przenikanie jadu przez Punkt, powodujące przedostawanie się niepożądanej, toksycznej energii do twojej świadomości.

Materiały źródłowe:


Device

Termin polski: Centrum Energii


Dragon

Termin polski: Smok


Drilling

Termin polski: Wiercenie


Duchowe Cnoty Oświecenia

Termin angielski: Soul Forces of Enlightenment

  1. Prawość, oddanie dla Prawdy
  2. Jasność widzenia
  3. Otwartość
  4. Radość
  5. Entuzjazm

Duże Litery

Termin angielski: Capital Letters

W Szkole Clairvision generalną zasadą jest używanie dużych liter w terminach ,które są synonimami Boga.

Np. Boskość, Kosmiczny Ogień, Matka Uniwersalna, Ona-Smok Głębi.

Duże litery są także używane w słowach bezpośrednio wywodzących się od Boga (jak np Słowo), a także w zasadach, które są całkowicie połączone z Bogiem i dlatego nie podlegają ograniczeniom związanym z fizyczną egzystencją.

Przykłady

Wyjątki:


- E -


Efekt Atomu

Termin angielski: Atom Effect

Szczególne uwewnętrznienie świadomości, które odbywa się w białej linii, albo w jednym z atomów.


Efekt Sandmana

Termin angielski: Sandman Effect

Termin 'efekt sandmana' odnosi się do spływającej na nas energii, która powoduje senność oraz ociężały stan umysłu.

Główne punkty i mechanizmy:


Ego

Termin angielski: Ego

Definicja podstawowa

W istotach ludzkich, Ego jest nieśmiertelnym płomieniem i podstawą indywidualności.

Główne zasady i mechanizmy:

Zrozumienie różnicy pomiędzy Ego, Wyższą Jaźnią i Duchem.

Studiując Materiały Clairvision, wiele procesów myślowych wymaga, aby umieć rozróżnić pomiędzy tymi trzema terminami:


Eisraim

Termin angielski: Eisraim

Nazwa świątyni w Atlantydzie, z której wywodzi się tradycja Szkoły Clairvision.


Embryo of Will

Termin polski: Zarodek Woli


Enlightenment

Termin polski: Oświecenie


Entity

Termin polski: Pasożyt Energii - Negatywna Energia


Entity Mode

Termin polski: Pasożyty Energii - Tryb Postępowania


Etap Personalny

Termin angielski: Personal Stage

Obecny etap ludzkiej ewolucji, w którym ludzkość wykształciła sens indywidualności i pewien stopień samookreślenia, ale straciła jedność z Boskością i jest oderwana od sfer spirytualnych.


Etap Przedpersonalny

Termin angielski: Prepersonal Stage

Miniony etap ewolucji, w którym rodzaj ludzki miał dużo większe poczucie jedności z Bogiem i z Naturą, ale małe poczucie własnej indywidualności i mało lub brak samookreślenia.


Etheric Body

Termin polski: Ciało Eteryczne


- F -


Fall

Termin polski: Upadek


Field

Termin polski: Pole


Fields of Peace

Termin polski: Pola Pokoju


Flying Dragon

Termin polski: Latający Smok


Fragment

Termin angielski: Fragment

Definicja podstawowa

Fragmenty są emitowane z rozpadającego się ciała astralnego osoby zmarłej.

Są one złożone są z substancji astralnej, a czasami są one także pokryte energią eteryczną.

Materiały źródłowe:


- G -


Gate of the Waters

Termin polski: Wrota Wód


Gateways

Termin polski: Bramy Energetyczne


Grand Toroid

Termin polski: Wielki Toroid


- H -


Higher Ego

Termin polski: Wyższe Ego


- I -


IL

Termin angielski: LB

Definicja podstawowa

Inicjały IL są skrótem na "istotę Lucyferyczną". Istoty te są upadłymi aniołami, które dokonują projekcji swoich ciał astralnych na istoty ludzkie.

Materiały źródłowe:


Intermediary Worlds

Termin polski: Światy Pośrednie


IST

Termin angielski: IST

Główna technika interakcji w pracy Clairvision.

Skrót IST pochodzi od "Inner-Space Interactive Sourcing" (Interaktywne Poszukiwanie źródeł w Przestrzeni Wewnętrznej)


Is-ness

Termin polski: Jestestwo


- J -


Jestestwo

Termin angielski: Is-ness

Definicja

Stan świadomości, w którym istnieje byt, ale pozbawiony on jest poczucia indywidualności; w przeciwieństwie do am-ness (stan "ja jestem").

Świadomość Jaźni (atman - w tradycji hinduskiej) jest czystym jestestwem.


Jad

Termin angielski: Venom

Definicja podstawowa

Skoncentrowana astralność.

Główne mechanizmy:


Jing

Termin angielski: Jing

Definicja

Kwintesencja energii seksualnej.

Materiały źródłowe:


- K -


Kanał Centralny

Termin angielski: Central Channel

Patrz: Kanał Gromu


Kanał Gromu

Termin angielski: Thunderwand

Definicja podstawowa

Kanał gromu jest centralnym kanałem energii, przebiegającym od czubka głowy do podstawy tułowia (krocza).

Główne punkty i zasady:


Kanał Poczęcia

Termin angielski: Conception Vessel

Kanał poczęcia, albo "ren mai", jest jednym z głównych meridianów opisywanym przez chińską medycynę. W pracy Clairvision jest używany w kilku medytacjach i procesach uzdrawiania.

Część kanału poczęcia używana w praktykach Clairvision zaczyna się u podstawy ciała (krocza) i wznosi się wzdłuż środka brzucha, po frontowej stronie tułowia.


Karmic Exchange

Termin polski: Karmiczna Wymiana


Karmiczna Wymiana

Termin angielski: Karmic Exchange

Momenty, podczas których Władcy Przeznaczenia wywierają wpływ na kierunek obrany przez istoty ludzkie.


Katedra

Termin angielski: Cathedra

Połączenie, będące rezultatem wspólnych energii grupy ludzi siedzących razem.


Klient

Termin angielski: Client

W IST i w innych ćwiczeniach w Szkole Clairvision, gdzie studenci pracują w parach, oni sami określają swoje role - jeden pełni rolę "łącznika", a drugi "klienta".

"Łącznik" jest odpowiedzialny za przebieg ćwieczenia, podczas gdy "klient" stosuje się do jego wskazówek.

Dlaczego używamy słowa klient ?

Słowo "łącznik" ściśle wyraża funkcję operatora. Z drugiej strony słowo "klient" ma pewne konotacje i czasami nowi studenci zastanawiają się, czy jest ono odpowiednie. Jednakże nie ma idealnego słowa na "drugiego uczestnika". Termin "klient" ma pewne zalety:


Kolumna Ducha

Termin angielski: Column of Spirit

Definicja

Kolumna energii, która rozciąga się bezgranicznie ponad głową, jako przedłużenie czakramu korony (na czubku głowy).


Kompleks

Termin angielski: Complex

W Zbiorach Pism Clairvision, określenie "kompleks" jest rzadko, jeżeli w ogóle, używane w znaczeniu kompleksu psychologicznego.

W szczególności, terminy wyższy kompleks i niższy kompleks odnoszą się do zgrupowania ciał subtelnych i nie mają nic wspólnego z kompleksami psychologicznymi.


Kosmiczny Ogień

Termin angielski: Cosmic Fire

Definicja podstawowa

Boska świadomość w działaniu - Boska Wola zamanifestowana w stworzeniu wszechświata.

Materiały źródłowe:


Kosmiczna Woda

Termin angielski: Cosmic Water

Zasada uniwersalnej materii wszechświata.

Kosmiczny Ogień i Kosmiczna Woda są to dwie dopełniające się zasady, które stanowią i kierują wszechświatem.

Materiały źródłowe:


Kosmogonia

Termin angielski: Cosmogony

Teorie i mity stworzenia wszechświata.

Główne punkty:

Materiały źródłowe:


Kosmologia

Termin angielski: Cosmology

Studia nad różnymi światami i poziomami egzystencji, które tworzą wszechświat.

Atlantean Secrets - kosmologiczna epika

Atlantean Secrets zostały napisane jako kosmologiczna epika, ukazująca czytelnikowi wszystkie sfery, od najgłębszych w świecie Podziemi, do szczytu świata bogów. Oprócz opisów zawartych na kartach tetralogii, ogólne przedstawienie modelu kosmologicznego zastosowanego w Atlantean Secrets znajduje się w scenie 9.25 - "Latające Smoki i drabina kosmologiczna".


Krist

Termin angielski: Krist

Proces Clairvision, nazwany słowem pochodzącym z języka greckiego, a oznaczający coś w rodzaju "sądu ostatecznego".

Jest to jedna z technik interaktywnych (praktykowana w parach). Krist ma na celu odtworzenie i uświadomienie ważniejszych wydarzeń życia. Procesy te zachodzą po śmierci, kiedy zmarły patrzy wstecz i widzi całe swoje życie. Osądza wtedy pozytywne i negatywne doświadczenia i zdaje sobie sprawę z utraconych możliwości.

W krist, oboje łącznik i klient ubrani są na czarno.


Krystalizacja

Termin angielski: Crystallisation

Proces alchemii wewnętrznej, w którym centrum energii, subtelna struktura albo subtelne ciało jest kształtowane, wzmacniane i scalane.

Główne mechanizmy:


- L -


Latający Smok

Termin angielski: Flying Dragon

Inne niż ludzkie inteligencje galaktyczne.

Astralne E.T. z klasą!

Materiały źródłowe:


LB

Termin polski: IL


Lekkość

Termin angielski: Levity

Jedna z głównych cech w pracy Clairvision.

Lekkość jest odczuwana jako energia skierowana ku górze i często występuje w połączeniu z radością.

Główne punkty:


Levity

Termin polski: Lekkość


Life

Termin polski: Życie


Light Ether Particles

Termin polski: Cząsteczki Światła Eterycznego


Lords of Destiny

Termin polski: Władcy Przeznaczenia


Lower Complex

Termin polski: Niższy Kompleks


Ładunek

Termin angielski: Charge

Definicja podstawowa

Ładunki są dynamicznymi siłami, stojącymi za emocjami i pragnieniami.

Im mocniejszy bodziec emocjonalny lub pragnienie, tym mocniejszy ładunek.

Główne punkty i mechanizmy


Ładunek Macierzysty

Termin angielski: Mother Charge, or Mother of All Charges

Termin używany jako synonim ładunku podstawowego.


Ładunek Podstawowy

Termin angielski: Root Charge

Definicja

Siła kryjąca się za wszystkimi ładunkami emocjonalnymi i pragnieniami.

Główne punkty i mechanizmy:


Łącznik

Termin angielski: Connector

Prowadzący w IST jest nazywany "łącznikiem", a jego partner "klientem".

Rolą łącznika jest nawiązanie połączenia z energią i sterownie przebiegiem tego procesu.


- M -


Maska

Termin angielski: Cloak

Spowodowana charakterem, maska jest szczególnym stanem czyjejś energii, który zachęca innych ludzi do reagowania na ten charakter.

Na przykład ludzie lubiący dyskutować przybierają maskę, która powoduję, że inni chcą spierać się z nimi. Ludzie z charakterem ofiary czasami przybierają maskę, która nakłania innych do obrzucania ich obelgami.


Materiały Clairvision

Termin angielski: Clairvision Corpus

Termin "Materiały Clairvision" (CC) odnosi się do wiedzy, z której wywodzi się Szkoła Clairvision. Związane z pracą duchowej alchemii, Materiały Clairvision zawierają zarówno wiedzę opartą na doświadczeniu, jak i wiedzę teoretyczną odnoszącą się do świadomości i tajemnic natury ludzkiej, ze specjalnym naciskiem na transformację.

Materiały Clairvision mają swoje źródło w pradawnej wiedzy, która wywodzi się ze starego kontynentu Atlantydy i która przetrwała w postaci nie-fizycznego archiwum. Legenda o tym archiwum jest powtórzona przez Samuela Sagana w jego powieści Atlantean Secrets.


Matka

Termin angielski: Mother

W Materiałach Clairvision, 'Matka' odnosi się do arcyoświeconej jogi, rodem z Francji, Mirry Alfassa (1878 - 1973), która przez wiele lat był głową aszramu Sri Aurobindo w Pondicherry, w Indiach.

Zauważ, że w Indiach wiele aszramów posiada 'matkę', tj. osobę o spirytualnym wymiarze, której rolą jest wcielanie zasady Matki Uniwersalnej dla mieszkańców aszramu.


Matka Światła

Termin angielski: Mother of the Light

W kosmologii Atlantean Secrets, Matka Światła jest imieniem nadanym Matce Uniwersalnej.


Matka Uniwersalna

Termin angielski: Universal Mother

Definicja podstawowa

żeński aspekt Boskości.

Główne punkty i zasady:


Medytacja Kanału Gromu

Termin angielski: Thunderwand Meditation

Jedna z głównych technik medytacji Clairvision, stosująca takie cechy jak wewnętrzne światło, wewnętrzny dźwięk i lekkość, oraz kultywująca kanał gromu, jako główny kanał energii ciała.


Melchisedek

Termin polski: Melchizedek


Melchizedek

Termin angielski: Melchisedek

W kosmologii Atlantean Secrets, Lord Melchizedek znaczy Solar Logos. Jest to Boska manifestacja opiekująca się drabiną światów, do której należą istoty ludzkie. Jego żeński odpowiednik to Wielki Smok Głębi, albo inaczej Matka Niekończącej się Nocy. Lord Melchizedek zajmuje szczyt drabiny świata (biegun świadomości). Smok Głębi natomiast znajduje się na samym dole drabiny (biegun materii).


Mental Consciousness

Termin polski: Świadomość Mentalna


Miejsce

Termin angielski: Spot

Miejsca w ciele, które podczas medytacji lub IST, stają się uwrażliwione albo nawet bolesne.

W IST miejsca te dają dostęp do samksara w celu uwolnienia ładunków z nimi związanych.


Mind

Termin polski: Umysł


Mirroring

Termin polski: Odzwierciedlanie


Moc Punktu

Termin angielski: Power of the Point

W pracy Clairvision, siła ta zostaje obudzona poprzez Punkt.

Materiały źródłowe:


Molten Sea

Termin polski: Morze Molten


Morze Molten

Termin angielski: Molten Sea

W kosmologii Atlantean Secrets, Morze Molten jest prima materią (pierwotna substancja z której pochodzą wszystkie rzeczy) w formie głównego morza świata bogów.

Materiały źródłowe:


Mother

Termin polski: Matka


Mother Charge, or Mother of All Charges

Termin polski: Ładunek Macierzysty


Mother of the Light

Termin polski: Matka Światła


Myśl Rozpakowana

Termin angielski: Unpacked Thought

Myśl, której zawartość jest w pełni rozwinięta w twojej świadomości.

Zanim myśli zostaną rozwinięte przez umysł, egzystują w formie spakowanej.


Myśl Spakowana

Termin angielski: Packed Thought

Skondensowana myśl, zawartość której nie jest wyrażona, ale jest skoncentrowana w postaci nasienia.

Umysł operuje myślami rozpakowanymi, superumysł operuje myślami spakowanymi.


Myślenie Wertykalne

Termin angielski: Vertical Thinking

Zainspirowane myślokształty, które docierają do umysłu poprzez wertykalność kolumny Ducha.


Myślokształty

Termin angielski: Thought Forms

Astralne kształty, na strukturach których opierają się myśli.


- N -


Nature Enlightenment

Termin polski: Oświecenie poprzez Naturę


Night Practice

Termin polski: Praktyka Nocna


Niższy Kompleks

Termin angielski: Lower Complex

Definicja

Ponieważ ciało eteryczne pozostaje ściśle związane z ciałem fizycznym aż do śmierci, są one razem określane terminem "niższy kompleks". Zobacz także wyższy kompleks.


- O -


Obecność

Termin angielski: Presence

Definicja

Odcień świadomości charakteryzujący daną istotę, np. obecność istoty spirytualnej albo obecność pasożyta energii.

Główne punkty i mechanizmy:

Obecność istot ludzkich jest odbiciem ich Ego w ich psyche.


Oczyszczanie

Termin angielski: Clearing

Definicja

Proces usuwania pasożytów energii z ciała.

Główne punkty i mechanizmy


Odzwierciedlanie

Termin angielski: Mirroring

Część z arsenału technik używanych w IST.

Odzwierciedlanie jest procesem, w którym łącznik i klient zamieniają się na chwilę rolami. Zamiast odpowiadać na pytania łącznika, klient zadaje pytanie, tak jakby on był łącznikiem. Łącznik odpowiada na pytanie, tak jakby on był klientem.

Podczas odzwierciedlania, nie wahaj się być teatralnym naśladując ton głosu i postawę swojego partnera - to ćwiczenie może być wtedy bardzo odkrywcze.


Ona-Smok

Patrz: Smok


Oświecenie

Termin angielski: Enlightenment

Stany jedności z Bogiem

Z powodu ich alchemicznej perspektywy, Materiały Clairvision ustanawiają jasną różnicę pomiędzy przedpersonalnymi a transpersonalnymi stanami oświecenia.


Oświecenie poprzez Naturę

Termin angielski: Nature Enlightenment

Łączenie się z siłami Natury, w wyniku którego jednoczymy się z Boskością.

Główne punkty i mechanizmy:

Materiały źródłowe:


Oświecenie Przedpersonalne

Termin angielski: Prepersonal Enlightenment

Definicja podstawowa

Proces łączenia się z Boskością, podczas którego ma miejsce całkowity zanik indywidualności.

Główne formy oświecenia przedpersonalnego to:


Oświecenie Transpersonalne

Termin angielski: Transpersonal Enlightenment

Stan, w którym Ego jest zjednoczone z Boskością, jednocześnie zachowując indywidualność - w przeciwieństwie do oświecenia przedpersonalnego, w którym cała indywidualność zanika i tylko Jaźń pozostaje.


- P -


Packed Thought

Termin polski: Myśl Spakowana


Pact

Termin polski: Pakt


Pakt

Termin angielski: Pact

Decyzja powzięta w przeszłości przez wyższy aspekt istoty ludzkiej. Decyzja ta jest wiążąca, gdyż nie-fizyczne istoty były wzięte za świadków.

Negatywne pakty mogą być tylko rozwiązane poprzez oczyszczanie, z powodu tajemnej natury sił, które je scementowały.


Pasożyt Energii - Negatywna Energia

Termin angielski: Entity

Definicja podstawowa

Pasożyty energii są pewnym rodzajem energii negatywnych w ciele.

W Materiałach Clairvision główna rozprawa o pasożytach energii znajduje się w książce Samuela Sagana Entities, Parasites of the Body of Energy.

Główne mechanizmy:


Pasożyty Energii - Tryb Postępowania

Termin angielski: Entity Mode

Definicja

W tym trybie postępowania energię albo strukturę traktuje się tak jakby była pasożytem, nawet jeżeli nim nie jest.

Glówne punkty i mechanizmy

W IST tryb ten jest stosowany do pewnych energii negatywnych, albo nawet energii niepasożytniczych, ponieważ postępowanie jest najskuteczniejsze wtedy, kiedy traktujemy je tak, jakby były pasożytami. Tak więc klient bada, czy ta energia powoduje pożądania i obserwuje ją podczas codziennych czynności. Pod koniec okresu obserwacji energia może być oczyszczona, zależnie od okoliczności.

Materiały źródłowe:


Personal Stage

Termin polski: Etap Personalny


Petals of the Heart (Technique of the - )

Termin polski: Płatki Serca (Technika)


Physical Mental Consciousness

Termin polski: Świadomość Fizyczno-Mentalna


Płatki Serca (Technika)

Termin angielski: Petals of the Heart (Technique of the - )

Proces, który ma na celu zidentyfikowanie i wyeliminowanie blokad energii, zlokalizowanych w centrum energetycznym serca.


Point

Termin polski: Punkt


Pola Pokoju

Termin angielski: Fields of Peace

Definicja podstawowa

W kosmologii Atlantean Secrets, Pola Pokoju albo Świat który Nadejdzie, są przeobrażonym światem, w którym ludzkość będzie mieszkać po skończeniu swojej ewolucji na Ziemi.

Główne punkty i mechanizmy:


Pole

Termin angielski: Field

Znaczenie ogólne

Przestrzeń, w której jest utrzymywana energia.

Dodatkowe znaczenia:

Materiały źródłowe:

Pola Atlantydy


Power of the Point

Termin polski: Moc Punktu


Praca

Termin angielski: The Work

W różnych nurtach duchowego rozwoju, zarówno w tradycji zachodu jak i wschodu, nie jest rzadkością, że spirytualni poszukiwacze mówią o swoim podążaniu jako o "pracy". I tak określenie "praca Clairvision" nawiązuje do wdrażania różnych procesów jakie ta szkoła oferuje. Jest to też zgodne ze zwyczajem zachodnich alchemików, którzy mówili o swojej sztuce opus, co po łacińsku znaczy "praca".

Różne szkoły i kierunki duchowego doskonalenia się mają rozmaite style pracy, ze szczególnymi zasadami, metodami i celami do osiągnięcia.


Praktyka Nocna

Termin angielski: Night Practice

Zestaw technik, mających za zadanie wywołać metafizyczny sen (w którym jest zachowana świadomość) i przygotować ciała subtelne do podróżowania astralnego.

Materiały źródłowe:

Główny opis znajduje się w książce Awakening the Third Eye, rozdział 13, 14, i 15.


Prepersonal Enlightenment

Termin polski: Oświecenie Przedpersonalne


Prepersonal Stage

Termin polski: Etap Przedpersonalny


Presence

Termin polski: Obecność


Presencing

Termin polski: Przenikanie


Proces Poszukiwania Źródeł

Termin angielski: Sourcing

Odkrywanie i zrozumienie prawdy, kryjącej się za fasadami i pozorami rzeczy.


Prośba o Dostęp

Termin angielski: Requesting Access

Wypowiadanie swojego imienia, spirytualnej przynależności (szkoła do której należysz) i imienia twojego nauczyciela, w celu otrzymania dostępu do określonej sfery albo przestrzeni świadomości.

Przykłady:

Główne punkty i mechanizmy:


Przenikanie

Termin angielski: Presencing

Przenikanie stanów świadomości albo struktur energii twoją świadomością.


Przetransformowane Ciała

Termin angielski: Transformed Bodies

Definicja

Pochodzące od Ego nośniki, które w rezultacie spirytualnej ewolucji przyjmują funkcje astralnego, eterycznego i w końcu fizycznego ciała.

Te ciała to:


Przetransformowane Ciało Astralne

Termin angielski: Transformed Astral Body

Definicja podstawowa

Tak jak ciało astralne jest nośnikiem reagujących myśli i emocji, tak przetransformowane ciało astralne jest nośnikiem myśli i uczuć pochodzących od Ego.

Materiały źródłowe:


Przetransformowane Ciało Eteryczne

Termin angielski: Transformed Etheric Body

Definicja podstawowa

Ciało eteryczne jest nośnikiem siły życia. Ciało te ulega zanikowi i śmierci, natomiast przetransformowane ciało eteryczne jest nośnikiem wiecznego życia.

Główne punkty:


Przetransformowane Ciało Fizyczne

Termin angielski: Transformed Physical Body

Kulminacją procesu ewolucji jest przetransformowane ciało fizyczne, kiedy to materia zostaje całkowicie uduchowiona przez Ego.


Przeznaczenie

Termin angielski: Destiny

Zobacz Władcy Przeznaczenia


Punkt

Termin angielski: Point

Definicja podstawowa

Punkt jest pierwszym centrum energii zlokalizowanym w kolumnie Ducha, ponad czakramem korony.

W pracy Clairvision, moc Punktu jest kluczem do superumysłu i innych poszerzonych stanów świadomości.

Główne mechanizmy:


- Q -


Qualities

Termin polski: Cechy


- R -


Rana

Termin angielski: Wound

Definicja

Rana jest najgłębszym bólem w sercu, spowodowanym pierwotną separacją człowieka od Boga.

Materiały źródłowe:


Regresja

Termin angielski: Regression

Definicja

Powracanie do źródła emocjonalnych blokad, w celu uleczenia urazów z wczesnego dzieciństwa albo poprzedniego życia.

Regresja jest jedną z technik w praktyce IST.


Regression

Termin polski: Regresja


Requesting Access

Termin polski: Prośba o Dostęp


Rex Mundi

Termin angielski: Rex Mundi

W Atlantean Secrets, łaciński termin Rex Mundi, "król świata", jest epitetem Ahrimana.

Uzasadnienie tego epitetu jest przedstawione w scenie 14.7.


Rezonans Anielski

Termin angielski: Angelic Resonance

Definicja

Proces Szkoły Clairvision, polegający na "dostrojeniu" się do istot wyższych.

Główne punkty


Ritual

Termin polski: Rytuał


Root Charge

Termin polski: Ładunek Podstawowy


Rozpad

Termin angielski: Shattering

Definicja podstawowa

Rozpad odnosi się do dezintegracji ciała astralnego, zachodzącej po śmierci.

Główne mechanizmy:


Rytuał

Termin angielski: Ritual

W Materiałach Clairvision, termin rytuał ma dokładne znaczenie: obrządek, w którym następuje połączenie z istotami nie-fizycznymi.

Główne punkty i mechanizmy:


- S -


Samoistnienie

Termin angielski: Beingness

Stan samoistnienia.

Bardzo czysta forma świadomości, w której jest tylko bycie.


Samoświadomość

Termin angielski: Awareness

Definicja podstawowa

Kiedy świadomość zdaje sobie sprawę, że jest świadoma, wtedy jest samoświadomością.

Główne punkty:

Głównym celem pracy Clairvision jest osiągnięcie stałego stanu świadomości w różnych centrach energii.


Samskara

Termin angielski: Samskara

Definicja podstawowa

Samskary to ślady pozostawione w psychice przez emocjonalnie naładowane przeżycia.

Ogólne przedstawienie samksar i ich mechanizmów znajduje się w książce Regression, Past-Life Therapy for Here and Now Freedom, rozdział 1 i 2.


Sandman Effect

Termin polski: Efekt Sandmana


Ścieżka Czasu

Termin angielski: Time Track

Przeznaczenie człowieka - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - postrzegane jako linia.


Seeingness

Termin polski: Stan Wizji


Sfery

Termin angielski: Spheres

Definicja podstawowa

Światy albo szczeble egzystencji.

Kosmologiczna drabina w Atlantean Secrets składa się z:


Shattering

Termin polski: Rozpad


She-Dragon

Termin polski: Ona-Smok


Słowo

Termin angielski: The Word

Twórcza siła Boskości zamanifestowana w stworzeniu świata, jak to jest wspomniane w pierwszych wersetach Ewangelii św. Jana:

"Na początku było Słowo i Słowo było z Bogiem i Słowo stało się Bogiem".

Źródło Życia, stracone przez istoty ludzkie podczas upadku, a które może być odzyskane poprzez ewolucję duchową.

"W Nim było Życie i Życie było Światłem ludzi.", św Jan, 1:4.


Smok

Termin angielski: Dragon

Na poziomie indywidualnym, smok to siła niższych czakramów. Manifestuje on potencjał sił życia, pragnień, pasji, nieokrzesanych energii, łącznie z energią seksualną, intensywnością, ukrytą żywotnością i ostatecznie siłą woli.

Za i ponad indywidualnym smokiem, kryje się Smok Uniwersalny, nieograniczona siła wszechświata.

W kosmicznym znaczeniu, Smok jest siłą Kosmicznych Wód. Jest podobny do en to pan, "Jedność, całość", które to Gnostycy przedstawiają jako węża połykającego własny ogon - symbol później przyjęty przez alchemików jako reprezentacja prima materia, substancji z której powstał wszechświat.

Główne punkty:


Soul Forces of Enlightenment

Termin polski: Duchowe Cnoty Oświecenia


Sourcing

Termin polski: Proces Poszukiwania Źródeł


Spheres

Termin polski: Sfery


Spot

Termin polski: Miejsce


Stan Wizji

Termin angielski: Seeingness

Aby zaistniała percepcja, musi być:

  1. osoba postrzegająca
  2. obiekt postrzegany
  3. proces, w którym osoba postrzegająca poznaje obiekt postrzegania

W przypadku wizji, ten trzeci element jest nazywany stanem wizji. Stan wizji jest jedną z głównych cech charakterystycznych w pracy Clairvision.


Stream

Termin polski: Strumień


Strumień

Termin angielski: Stream

W kosmologii Atlantean Secrets, strumienie są prądami energii, które płyną poprzez kosmiczne sfery. Strumienie mają się tak do przestrzeni sfer, jak meridiany do ciała ludzkiego.

Zobacz Atlantean Secrets, 9.16, jedną z głównych scen, w której Lehrmon tłumaczy jak energia pól była czerpana ze strumieni i gdzie również daje inne przykłady ich kosmicznego wymiaru.


Supermind

Termin polski: Superumysł


Superumysł

Termin angielski: Supermind

Niezwykle szybkie funkcjonowanie mentalne. Wieloprocesowa inteligencja, przekraczająca możliwości zwykłego, ludzkiego umysłu.

Główne punkty i mechanizmy:


Świadomość Fizyczno-Mentalna

Termin angielski: Physical Mental Consciousness

Definicja

Świadomość mentalna odzwierciedlona w ciele fizycznym.

Główne punkty:


Świadomość Mentalna

Termin angielski: Mental Consciousness

Definicja

Świadomość ciała astralnego, w której mają miejsce myśli i emocje.

Główne punkty:


Świat który Nadejdzie

Termin angielski: World to Come

W kosmologii Atlantean Secrets, Świat który Nadejdzie jest często utożsamiany z Polami Pokoju.


Światy Pośrednie

Termin angielski: Intermediary Worlds

Sfery astralne znajdujące się pomiędzy światem fizycznym a światami bogów. Światy pośrednie są równoważne z bhuvar-loka w tekstach Sanskrytu.


Sznur

Termin angielski: Cord

Definicja podstawowa

Termin "sznur" w języku Clairvision odnosi się do niewłaściwego eteryczno/astralnego połączenia wiążącego dwoje ludzi.

Sznury są badane i oczyszczane w podobny sposób jak pasożyty energii.

Wytłumaczenie sznurów znajdziesz w Entities, Parasites of the Body of Energy, rozdział 11.


- T -


Teurgia

Termin angielski: Theurgy

Sztuka wzywania istot anielskich.

Materiały źródłowe:


The Archetype

Termin polski: Archetyp Ego


The Toroid

Termin polski: Toroid


The Word

Termin polski: Słowo


The Work

Termin polski: Praca


Theurgy

Termin polski: Teurgia


Thought Forms

Termin polski: Myślokształty


Thunderwand

Termin polski: Kanał Gromu


Thunderwand Meditation

Termin polski: Medytacja Kanału Gromu


Time Track

Termin polski: Ścieżka Czasu


Toroid

Termin angielski: The Toroid

Definicja

W pracy Clairvision, 'toroid' jest główną strukturą energii, ulokowaną w okolicy krocza i odbytu.

Toroid utrzymuje ładunek podstawowy i pełni funkcję bramy prowadzącej do mocy Kosmicznych Wód i do Smoka.

Główne punkty i mechanizmy:


Transformacja Procesu Myślenia

Termin angielski: Transformation of Thinking

Proces rozpoczynający się percepcją myślokształtów, przenikaniem i myśleniem wertykalnym. Wyższe stopnie tego procesu zajmują się mocą Punktu, alchemią jadu i odkrywaniem częstotliwości superumysłu.


Transformation of Thinking

Termin polski: Transformacja Procesu Myślenia


Transformed Astral Body

Termin polski: Przetransformowane Ciało Astralne


Transformed Bodies

Termin polski: Przetransformowane Ciała


Transformed Etheric Body

Termin polski: Przetransformowane Ciało Eteryczne


Transformed Physical Body

Termin polski: Przetransformowane Ciało Fizyczne


Transpersonal Enlightenment

Termin polski: Oświecenie Transpersonalne


Triangular Seal

Termin polski: Trójkątna Blokada


Trójkątna Blokada

Termin angielski: Triangular Seal

Trójkątna blokada, to technika mocy Punktu wg stylu Eisraim, która czyni Punkt nieprzenikliwym dla deszczów jadu.

Zobacz Atlantean Secrets, scena 12.18, gdzie Gervin wtajemnicza Szara w trójkątną blokadę.


- U -


Umysł

Termin angielski: Mind

Patrz Świadomość Mentalna


Universal Mother

Termin polski: Matka Uniwersalna


Unpacked Thought

Termin polski: Myśl Rozpakowana


Upadek

Termin angielski: Fall

Definicja

Złożony zbiór wydarzeń, w wyniku których istoty ludzkie:

Materiały źródłowe:


Upper Complex

Termin polski: Wyższy Kompleks


- V -


Vastness

Patrz: Ciało Rozległe


Venom

Termin polski: Jad


Venom Shower

Termin polski: Deszcz Jadu


Vertical Thinking

Termin polski: Myślenie Wertykalne


Verticality

Termin polski: Wertykalność


Vortex

Termin polski: Wir


Vroofing

Termin polski: Wrufing


- W -


Wand

Patrz: Kanał Gromu


Wertykalność

Termin angielski: Verticality

Wertykalność jest jedną z zasadniczych charakterystyk Ducha.

Istoty ludzkie poprzez wertykalność Ducha otrzymują siłę i inspirację pochodzącą z wyższych sfer świadomości.

Główne punkty i mechanizmy:


White Line

Termin polski: Biała Linia


Wielki Toroid

Termin angielski: Grand Toroid

Definicja

Wielki toroid jest strukturą kanałów energii w kształcie toroidu, podtrzymującą całą budowlę ludzkiego ciała subtelnego.

Glówne punkty i mechanizmy:


Wiercenie

Termin angielski: Drilling

Aktywne wirowanie poprzez tunel-wir.

Główne punkty i mechanizmy:

Aby wiercić w przód, należy wirować zgodnie ze wskazówkami zegara.


Will

Termin polski: Wola


Wir

Termin angielski: Vortex

Definicja

Podczas medytacji, będąc w przestrzeni, wiry i ich siły wirowe pomagają przemieszczać się naprzód lub do tyłu i przenosić świadomość z jednego miejsca w przestrzeni do drugiego.

Mechanizmy:


Władcy Przeznaczenia

Termin angielski: Lords of Destiny

Anioły wywierające wpływ na losy ludzi.

Główne punkty i mechanizmy:


Woda

Termin angielski: Water

Patrz: Kosmiczna Woda


Wola

Termin angielski: Will

Siła poprzez którą świadomość zdobywa i manifestuje się.


World to Come

Termin polski: Świat który Nadejdzie


Wound

Termin polski: Rana


Wrota Wód

Termin angielski: Gate of the Waters

W Atlantean Secrets, 'Wrota Wód' są nazwą na toroid, centrum energii znajdujące się u podstawy tułowia.


Wrufing

Termin angielski: Vroofing

Definicja podstawowa

Fale przypływu sił z niższych czakramów.

Manifestacja mocy Smoka.

Materiały źródłowe:


Wyższe Ego

Termin angielski: Higher Ego

W Materiałach Clairvision terminy Ego i Wyższe Ego mają takie samo znaczenie.


Wyższa Jaźń

Termin angielski: Higher Self

Stan czystego istnienia, lub is-ness, pozbawiony jakiegokolwiek sensu indywidualności.
Jest to transcendentalna część istot ludzkich.

W języku Clairvision terminy Jaźń (ang. Self) i Wyższa Jaźń są synonimami.


Wyższy Kompleks

Termin angielski: Upper Complex

Definicja

Określenie "wyższy kompleks" odnosi się do ciała astralnego i Ego. Zobacz także niższy kompleks.


- XYZ -


Zarodek Woli

Termin angielski: Embryo of Will

Definicja podstawowa

Zlokalizowany 2-3 cm poniżej pępka, zarodek woli jest równocześnie motorem pożądań, jest także nasieniem woli w człowieku.

W Materiałach Clairvision, zarodek woli jest czasami również nazywany "embrionem", albo "centrum woli".

Życie

Termin angielski: Life

Pisane z małej litery "ż", życie odnosi się do siły życia ciała eterycznego.

Pisane z dużej litery "Ż", Życie jest modalnością Ducha. Odnoszą się do niego pierwsze wersety ewangelii św. Jana: "W Nim było Życie i Życie było Światłem ludzi".I w ten sposób kończy się ten glosariusz.